Программа факультатива Основы формирования жизненных навыков у младших подростков для учеников 5 класса (на укр.яз.)

Автор публикации:

Дата публикации:

Краткое описание: ...


Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Управління освіти і науки Сумської міської ради

Комунальна установа Олександрівська гімназія

Сумської міської ради Сумської області
Програма факультативу

Основи формування життєвих навичок у молодших підлітків”

(для учнів 5 класів)


Автор :

учитель біології вищої категорії

старший учитель

Пустова Ніна Олександрівна


Рецензенти:К.п.н. кафедри

методики початкової

та природничо

-математичної освіти

СОІППО

Успенська В.М.К.м.н. , доцент кафедри педіатрії

медичного інституту СумДУ

Романюк О.К.

Суми 2013


Пояснювальна записка

Реформування середньої освіти характеризується інтенсифікацією та рекордним зростанням навчального навантаження не тільки в навчальних закладах нового типу – гімназіях та ліцеях, а й у масових школах. Особливо швидко воно зросло за останні роки. Успішність навчання у наш час дається ціною інтенсифікації розумової діяльності дітей та підлітків, яка зумовлена підвищеним навчальним навантаженням в умовах дефіциту часу. Для учнів багатьох навчальних закладів, а особливо для шкіл з поглибленим змістом навчання, характерні постійне психоемоційне напруження, скорочений термін сну, довготривале перебування в сидячому положенні, зниження рухової активності та часу перебування на свіжому повітрі. При цьому необхідно пам’ятати, що хоча й технічні засоби в навчальному процесі знімають монотонність, надають заняттям емоційності, сприяють підвищенню працездатності та успішності, водночас вони й створюють підвищене навантаження на ЦНС, зоровий та слуховий аналізатори.

В оздоровчих цілях загальноосвітні заклади повинні створювати умови для задовільнення біологічних потреб школярів.

Найбільша ефективність при використанні профілактичних та оздоровчих програм спостерігається при їх систематичному проведенні, які потрібно починати ще з дитячих дошкільних закладів.

Починаючи з 2008 року в Україні розвиватиметься проект з новою концепцією і новою назвою “Школи здоров’я в Європі”.. (SHE), що передбачає забезпечення здоров’я через школи. Таким чином, школи сприяння здоров’ю стають ключовою ланкою між МОН, МОЗ, Міністерством сім’ї та молоді, соціальними службами, соціумом та іншими відомствами. Тобто школа стає не тільки місцем отримання знань про здоров’я, а через пропаганду, співпрацю та лідерство – центром “екологічної моделі здоров’я”.

Інтегрований предмет “Основи здоров’я” був затверджений як окремий предмет Міністерством освіти і науки України в 2004 році. Він передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді. На основі даної програми вважаю за необхідне доповнити цей предмет додатковою програмою факультативних занять “Основи формування життєвих навичок у молодших підлітків”.

Зміст програми факультативних занять структуровано за трьома розділами:

 1. Соціальне здоров’я

 2. Психічне та духовне здоров’я

 3. Фізичне здоров’я

Розділ “Соціальне здоров’я” дає можливість акцентувати увагу на тому, що незалежно від власного здоров’я в житті людини є соціальні періоди, які можуть впливати на його стан. До них належать закінчення початкової школи; проблеми адаптації молодших підлітків у новому колективі та в нових умовах навчання; проблеми спілкування з однолітками, батьками, учителями; проблеми усвідомленого ставлення до себе; правила поведінки в екстремальних ситуаціях; внутрішньородинні стосунки: розпад сім’ї, втрата близьких родичів, народження іншої дитини тощо.

Розділ “ Психічне та духовне здоров’я ” дає можливість акцентувати увагу на подоланні стресів; вирішенні конфліктних ситуацій; психо-емоційній неврівноваженості; безпечному інформаційному просторі.

Розділ “ Фізичне здоров’я ” передбачає профілактику порушень здоров’я та надання першої медичної допомоги.

Успішна реалізація факультативної програми можлива на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу, формування усталених стереотипів здорового способу життя на основі життєвих навичок. Ці заняття доцільно проводити у вигляді уроків- тренінгів.


Програма факультативних занять “Основи формування життєвих навичок у молодших підлітків”.

5 клас (35 годин, 1 година на тиждень)

Учень розуміє:
 • життя – найцінніший скарб людини

 • необхідність зміцнення здоровя для життя людини

2

Розділ 1. Соціальне здоровя.

 • Я знову як у першому класі.

 • Роль школи в суспільстві.

 • Принципи ставлення до людей.

 • Я живу серед людей.

 • Як сподобатися оточуючим?

 • Як порозумітися з батьками?

 • Учитель-перший помічник і порадник у моєму житті.

 • Як досягти успіху?

 • У пошуках свого “Я”.

 • Правила поведінки в екстремальних ситуаціях.

 • Духовний заповіт Матері Терези

8

Учень називає:

 • соціальні періоди у житті людини;

Учень розуміє:

 • необхідність зміцнення здоровя з раннього віку;

 • необхідність навчання в школі;

 • роль дружби та взаємоповаги серед людей;

 • необхідність виховання в собі рис самостійності;

 • поняття про біоритми життя людини.

Учень аналізує:

 • власну поведінку, вчинки,

Учень робить висновки:

 • на життєвих прикладах формує власну життєву позицію.

Учень уміє:

-дотримуватися режиму дня;

-визначати порядок виконання домашніх завдань;

- організовувати дозвілля.

3

Розділ 2. Психічне та духовне здоров’я.

 • Що таке стрес.

 • Як уникати стресових ситуацій.

 • Дуель життя, або як поводитися у конфліктних ситуаціях.

 • Зміст гуманних взаємин. Шляхи і методи їх формування.

 • Нудьга і стрес.

 • Як контролювати себе.

 • Безпечний інформаційний простір.

11

Учень розуміє:

 • що таке стрес;

 • позитивний стрес, шкідливість стресових ситуацій;

 • загрозу компютерної залежності;

 • вплив анімаційних фільмів на розвиток психічних процесів дитини;

 • вплив сучасного телебачення на внутрішній світ і поведінку дитини;

 • про небезпеку інтернету та мобільних телефонів;

Учень наводить приклади:

- конфліктних ситуацій із власного життя та шляхи їх подолання;

Учень користується:

 • допомогою дорослих у разі необхідності;

Учень дотримується:

 • правил спілкування;

 • правил поведінки в різних ситуаціях;

Учень знає:

 • позначення вікових категорій передач та фільмів на українському телебаченні;

4.

Розділ 3. Фізичне здоровя.

 • Профілактика виникнення порушень опорно-рухового апарату.

 • Профілактика втоми та порушень нервово-психічного здоровя.

 • Оздоровлення після перенесення ГРВІ, грипу.

 • Організація раціонального харчування та профілактика порушень обміну речовин.

 • Профілактика алергійних захворювань;

 • Профілактика виникнення порушень зору.

 • Профілактика гіпокінезії.

 • Особливості фізіологічного розвитку дівчат та хлопців.

 • Тато, мама, я – здорова сімя.

15

Учень знає:

 • що таке фізичне здоровя;

 • вікові особливості обміну речовин;

 • анатомо-фізиологічні особливості дівчат та хлопців;

 • ознаки акселерації;

 • основні закономірності розвитку людини;

 • що таке алергія та як її уникнути;

 • про заборону та шкідливість вживання продуктів з консервантами;

 • роль вітамінів для здоровя дитини;

Учень наводить приклади:

 • засобів профілактики різних захворювань;

 • рецептів народної медицини;

Учень користується:

 • допомогою дорослих у разі необхідності;

Учень дотримується:

 • правил безпечної поведінки в різних ситуаціях;

Учень виконує:

 • найпростіші способи захисту життя;

 • основні етапи першої допомоги;


Література


 1. Бей П.І. Основи здоровя у запитаннях і відповідях. 1-4 класи: Посібник-довідник. Видання друге, доповнене і перероблене.- Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2005. – 112с.

 2. Білик Е.В. Валеологія: Довідник школяра.-Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2005.-512с.

 3. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: навч. посібник.-К.: ІЗМН, 1997.-224 с.

 4. Ващенко О. Готовність вчителя до використання здоровязберігаючих технологій у навчальному процесі // Здоровя та фізична культура.- 2006.- № 8.-С. 1-6

 5. Вплив інформаційного простору на внутрішній світ і поведінку дитини // Психолог.- 2007. № 16

 6. Здоровя – найбільша суспільна цінність // Позакласний час – плюс.-2006.- №1

 7. Медицина і здоровя // 2008. - № 1-12

 8. Орієнтир – здоровий спосіб життя // Психолог.- 2008. № 18

 9. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии/ Под ред. А.А.Баранова.- М: ГЄОТАР – Медиа, 2006.- 608 с.

 10. Сергеева Л.С.. Человек: Энциклопедия \ Науч.- поп. Издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН -ПРЕСС» , 2006. – 120 с.

 11. Textbook of pediatric nursing, 6/e Marlow and Redding. Philadelphia, Pennsylvania 19106. – 2007 by W.B. Saunders Company

 12. Черненко Н. Здорові учні – успішна нація // Здоровя та фізична культура.- 2008.- № 15.-С. 24

 13. Формування збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління як обов’язковий компонент системи національної освіти : Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції з валеології, 22-24 жовтня 1996 р., м. Дніпропетровськ / За заг. ред. С.В.Кириленко.- К: Інститут змісту і методів навчання, 1997.- 296 с.

 14. Шаповалова В.А. Школа сприяння здоровю від “А” до “Я”// Здоровя та фізична культура.- 2008.- № 9.-С. 3-4
Духовное завещание Матери Терезы


Жизнь – возможность,

Воспользуйся ею.

Жизнь –это красота,

Любуйся ею.

Жизнь - это мечта,

Осуществи ее.

Жизнь – это вызов,

Прими его.

Жизнь – это повинность

Твоя насущная,

Выполни ее.

Жизнь – это игра,

Стань игроком.

Жизнь – это богатство,

Не растрать его.

Жизнь – это любовь,

Наслаждайся ею сполна.

Жизнь – это тайна ,

Познай ее.

Жизнь – царь беды,

Победи все.

Жизнь – это песня,

Допой ее до конца.

Жизнь – это борьба,

Стань борцом.

Жизнь – это бездна неизвестного,

Шагни в нее, не боясь.

Жизнь – фортуна,

Ищи этот миг.

Жизнь так прекрасна,

Не сгуби ее.

Это твоя жизнь,

Борись за нее.