Урок української мови за темою: « Стилістичні особливості лексики української мови»

Автор публикации:

Дата публикации:

Краткое описание: ...Урок

української мови

за темою:

« Стилістичні особливості лексики української мови»

( 10 клас)

[pic]

[pic] [pic]


2008 рік


Тема. Стилістичні особливості лексики української мови.


Мета уроку:

 • узагальнити та систематизувати набуті учнями знання про стилістичні особливості лексики української мови;

 • удосконалювати вміння розрізнювати значення слів, їх стилістичну функцію в реченні та мовленні;

 • розвивати культуру мовлення учнів;

 • сприяти вихованню свідомого ставлення до вивчення української мови як запоруки загальної культури особистості;

 • формувати загальну культуру підлітків.


Тип уроку: узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.


Обладнання: тести, словники, комп’ютери , вислови про мову.


Хід уроку

І Організаційний момент.

ІІ Мотивація навчальної діяльності.

Лунає лірична музика .

 • Слово вчителя.


Життя людини починається зі Слова… І недаремно споконвіку в українців на вишитому рушнику, під іконами, на покуті зберігалося Святе письмо - книга книг-Біблія, у якій закарбована людська мудрість.

Не втратити зв'язок з рідною землею, з народом - ось мета, яка постає перед нами сьогодні… Тому епіграфом нашого уроку ми обираємо слова відомого українського поета В.Сосюри :

Листку подібний над землею,

Що вітер з дерева зрива,

Хто мову матері своєї,

Як син невдячний забува.


Сильним й емоційним є звернення до нас В.Сторожук :

Скажу вам вкотре, хоч уже й обридло:

На мову не бува престижних мод.

Допоки є в нас мова, ми - не бидло,

Не покручі й безбатченки – Народ!


Тож , давайте з Вами сьогодні звернемося до багатства рідної мови -

словникового складу - лексики.


 • Оголошення теми й мети уроку.

 • Учні записують у зошити тему й епіграфи до уроку.

ІІІ Активізація навчальної діяльності.

 • Слово вчителя.


Запрошую Вас до співпраці, досліджуючи зв'язок :


ЛЕКСИКА – СТИЛІСТИКА – КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ


ІV Узагальнення й систематизація навчального матеріалу.

 • Бесіда за питаннями:


 1. Розкрийте поняття лексикологія, визначаючи понятійний апарат мовознавчої науки (лексика, лексема, семантика слова, багатозначність, пряме й переносне значення слова, синоніми, антоніми, омоніми, пароніми).


 1. За якими категоріями розмежовується лексика української мови ? 1. Охарактеризувати лексику української мови за походженням, за лексико-семантичним значенням, за сферою вживання, за стилістичним забарвленням.


 1. Що вивчає стилістика СУМ ? 1. Визначте поняття культура мовлення.


V Закріплення теоретичного матеріалу.


 • Словникова робота. (Робота за комп’ютером з текстовим редактором).Дібрати українські відповідники до слів іншомовного походження. Пояснити правопис іншомовних слів. Визначити лексико-семантичний зв'язок між словами, з’ясувати, у яких стилях мовлення вони вживаються і з якою метою.


спект, біл..ь, г…потеза, д…бати, д…ректива, д…мінувати, екв…валент, екстрен…ий, …дентичний, ін…овація, попул…зм, ко…ізія, к…нсенсус, пр…ор…тет, к..нвенція, к…нверсія.


Визначте лексико - семантичну групу виділених слів, сферу їх вживання. Складіть речення.Лексичні засоби мови зумовлюють існування того чи іншого стилю мовлення.

Спробуємо прослідкувати це на прикладі. • Стилістичний аналіз тексту.( Робота учнів за комп’ютерами з текстовими редакторами).

-----------------------------------------------------------------------------------------------


[pic]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • Дослідіть етимологію слів духоповні, мироносні, виконавши словотвірний і морфемний аналіз.Отже, експресивність мовлення досягається за допомогою лексико – семантичних груп словникового складу української мови, що особливо активно прослідковується в текстах публіцистичного , художнього , розмовного стилів мовлення.


 • Перевірка домашнього завдання(Виконавши вправу 96, зясуйте стилістичні особливості антонімів, синонімів, омонімів ).


 • Визначте розмежування лексики української мови за стилістичним уживанням.

- Нейтральна - міжстильова;

- Стилістично забарвлена( маркована)


 • Учнівська презентація « Стилістична роль історизмів».


 • Розв’яжіть кросворд.

 1. Первинне значення слова.

 2. Троп, побудований на вживанні слів у переносному значенні на основі подібності.

 3. Слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне лексичне значення.

 4. Учення про власні назви.

 5. Троп, побудований на перенесенні значення в кількісній заміні.

 6. Учення про терміни.

 7. Троп, побудований на перенесенні значення за суміжністю.

 8. Слова, які мають одне лексичне значення.

 9. Учення про походження слів.


 • Записати визначення в зошити.

 • Придумати кілька паліндромів. Для чого вживаються паліндроми ?

Що створює комічний ефект ?

 • Слово вчителя.


Мова - універсальна,

але користування нею вкрай індивідуальне.

Це своєрідний енергопровід : від одного - до іншого ,

від одного - до багатьох .

(П.Мовчан).Сьогодні особливо гостро постає питання мовної культури молоді.

Слід серйозно замислитись над проблемою використання жаргонізмів у мовленні як норми повсякденного життя. • Творча лабораторія.


Комп’ютерні презентації учнівських досліджень.

Семантичний аналіз жаргонної лексики учнів10-А класу.

[pic]

Ми не можемо уявити своє життя без телебачення. А чи завжди воно впливає позитивно на формування загальної культури ?

Мовні помилки в телевізійних програмах (Увага ! Антиреклама!).


Порушення норм літературної мови в усіх галузях її існування, мішанина – суржик, який як хвороба викорінює самобутність мови.

Використання суржика в Україні.


[pic]


[pic]Отже, збагачувати словниковий запас словами мироносними, життєдайними, духоповними – ось, до чого має прагнути високоінтелектуальна особистість.


VI Перевірка здобутих знань і навичок.


Пропоную Вам зараз взяти участь у перевірці своїх знань, у виявленні рівня своєї мовної компетенції засобами тестування.

Лунає музика, що спонукає до роботи.

 • Учні розв’язують тести на комп’ютері , про отриманий результат повідомляють учителя ( максимальна кількість балів – 5, кількість питань – 10).Заповнюють листки самоконтролю.


VII Оцінювання навчальної діяльності учнів під час уроку.

 • Система оцінювання – лист самоконтролю.
5б.

Творчий

рівень2 б.

Робота

над

мовним матеріалом

3б.

Культура

мовлення2б.

Оцінка

вчителя1-12б.

Самооцінка

учня1-12б.

Підсумкова

оцінка


1


2


3


VII Підведення підсумків роботи.

 • Чим зумовлюється взаємозв’язок лексики – стилістики – культури мовлення ?

Коментування оцінок за урок.

 • Сподіваюсь, що наше з Вами спілкування посіє зернятко добрих намірів у вивченні рідної мови.

 • Учениця читає поезію І.Багряного «Рідна мова».

VIII Домашнє завдання.

Хай «поетична хвилина» сприяє вашім письмовим роздумам

«А мова починається з людини…»

Дякую Вам за співпрацю та взаєморозуміння.


8