Урок з української мови Односкладні речення (8 клас)

Автор публикации:

Дата публикации:

Краткое описание: ...


Тема: Односкладні прості речення. Види односкладних речень.

Мета: поглибити знання учнів про будову простих речень, ознайомити з видами односкладних речень, їхньою роллю в реченні; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях, моделювати й конструювати їх відповідно до комунікативного завдання; сприяти естетичному розвитку особистості восьмикласників.

Тип уроку: засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: мультимедійна презентація, опорні схемиХід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

(Слайд 1) Доброго ранку! Приготуйтесь, будь ласка, до уроку. Сьогоднішній наш урок незвичайний - до нас завітали гості. Тож працюйте злагоджено, впевнено і творчо.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ . ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя (Слайд 2)

Епіграфом для нашого уроку я вирішила обрати слова видатного українського поета і письменника Тараса Григоровича Шевченка:

Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь!

Т.Г.Шевченко

Вдумаймося  в  цi слова великого сина укpаïнського наpоду. Що хотів передати автор своїми словами?(відповіді дітей)

Так, я згодна з вами. У вислові звучить настанова усім – отримуйте знання, пізнавайте нове, постійно самовдосконалюйтесь. Без знань людина безсила.

Сьогодні на уроці ми будемо втілювати слова Тараса Шевченка в життя.

Зверніть увагу на граматичну основу цього речення. У чому особливість цього речення? Так, у цьому реченні відсутній підмет, є лише присудок.

Я думаю, ви вже здогадались, що тема сьогоднішнього нашого уроку «Односкладні прості речення. Види односкладних речень» (запис у зошити). (слайд 3)

Отже, головне наше завдання сьогодні — зрозуміти, чим односкладні речення відрізняються від двоскладних,ознайомитися з видами односкладних речень та їхньою роллю в мовленні. А для цього нам необхідно оволодіти певними знаннями та вміннями.

Давайте визначимо, що ми повинні знати і вміти наприкінці уроку. (слайд 4)

Знати:

 • які речення називаються односкладними;

 • яку роль виконують односкладні речення в мовленні

Вміти:

 • виділяти односкладні речення, визначати їх типи;

 • конструюювати односкладні речення та використовувати їх в усному та писемному мовленні.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Для вивчення нової теми нам необхідно повторити деякі відомості. Отже, давайте пригадаємо… (слайд 5 поочередно нажимать клавишу)

1. Бліцопитування

 • Яку синтаксичну одиницю ми називаємо реченням?

 • Назвіть види речень за будовою.

 • Які є види речень за наявністю головних членів?

ІV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Добре, ці знання нам сьогодні обов’язково знадобляться. . Ознайомлення з новою темою ми розпочнемо зі спостереження. Подивіться на екран. Перед нами два висловлювання. Нам необхідно їх порівняти. А для цього …. (слайд 6)

 1. ТВОРЧЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЗІСТАВЛЕННЯ (усно)


Завдання: Прочитати висловлювання. Виділити граматичну основу речень. Дослідити, яка відмінність у синтаксичній організації (побудові) речень обох висловлювань.


Текст 1

Я вийшов із лісу й незабаром прийшов на берег ріки, чудової могутньої ріки. Довго не можу я відвести погляд від міста, про яке чув від батьків і дідів. І ось тепер я стою перед цим містом і дивлюся на нього.Текст 2

Уважно слухаю мудру мову осіннього листя про скороминущість життя і зовсім не поспішаю згрібати його в терпке вогнище. Зачарований жовто-зеленим світом, іду під синім-синім небом і тихо переймаюся його світлою покорою. Обережно ступаю по шерхкій гамі осінніх кольорів, наче по своїх літах…(Після ознайомлення читаємо тексти вголос, визначаємо головні члени речення) (слайд7)

Висновок на основі запитань:

 • Чим відрізняються речення в першому і другому висловлюваннях? (односкладні і двоскладні)

Отже, робимо висновок, що односкладні і двоскладні речення різняться кількістю головних членів у граматичній основі.

2. ЛІНГВІСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ (Робота біля дошки) (слайд 8)

А що спільного між односкладним і двоскладним реченнями?

Щоб це з’ясувати, давайте порівняємо наступні речення. Знайдемо спільні й відмнінні ознаки.

Зима. Холодна зима. Настала холодна зима.

 • Які ці речення за будовою, наявністю головних членів речення? Свою думку доведіть.

 • Зверніть увагу на односкладні речення. Яка між ними різниця?

Тож, ми можемо визначити такі відмінні й спільні ознаки між односкладними та двоскладними реченнями: (слайд 9)

Порівняльна діаграма Венна.

Односкладні речення Двоскладні реченняНа основі цих ознак сформулююємо визначення односкладного речення (діти формулюють визначення).

Односкладне речення - це речення з одним наявним головним членом речення.


Пояснення вчителя.


Зверніть увагу! Головний член односкладного речення не можна називати підметом

або присудком. Адже підмет і присудок взаємопов’язані (не можуть існувати один без одного),а в односкладному реченні є лише один головний член, який суміщає в собі

функції і підмета, і присудка. Тому правильно казати так: односкладне речення з

головним членом у формі підмета або присудка.

У односкладних реченнях граматична основа складається з одного головного члена (підмета або присудка); другий головний член не потрібен, оскільки зміст речення і так зрозумілий. Наприклад:

Зима. Криниця. Стук обмерзлого відра.


Залежно від способу вираження та значення головного члена односкладні прості речення поділяються на два види. (слайд 10)
3. КОЛЕТИВНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ОПОРНОЇ СХЕМИ «ВИДИ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ»Обговорення за питаннями:

 • На які дві групи поділяються односкладні речення?

 • Як називаються речення з головним членом у формі підмета? (Називні.)

 • Які є групи речень з головним членом у формі присудка? (Означено-особові, узагальнено-особові, неозначено-особові, безособові.)

 • Чим відрізняються ці види речень? (Значенням головного члена і способом вираження.)Потренуймося! Відкрийте підручник на сторінці 77

4. РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ (колективна)

Стор. 77, вправа 125

Завдання.Виписати односкладні речення, підкреслити в них головні члени. З’ясувати частину мови, якою виражений кожен із них, а також, якщо є, - відмінок, особу, число, час, спосіб.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Яку роль відіграють односкладні речення в мовленні допоможуть з’ясувати наступні творчі вправи

1. Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я - М О ДЕ Л Ю В А Н Н Я (слайд 11)

Завдання. Перебудувати двоскладні речення в синонімічні односкладні, записати їх.

Перетворіть подані двоскладні речення в односкладні і визначте їх види.

 1. Ти подивись на вкриті білосніжним килимом поля. (Подивись на вкриті білосніжним килимом поля.


 1. Лікарські рослини люди вживають у вигляді відварів, настоїв і трав’яних чаїв

(Лікарські рослини вживають у вигляді відварів, настоїв і трав’яних чаїв)


 1. Іній окутав дерева скрізь.

(Інеєм окутало скрізь дерева )

 • Підкресліть присудок в кожному реченні. Якою формою дієслова він виражений? Визначте тип односкладних речень

Молодці! Впорались із завданням!


2.ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. (слайд 12 - клацнуть мышкой на музыке, когда дети начнут работать)

Подивіться на екран, перед вами зображена картина із зимовим пейзажем. Складіть 2-3 речення за картиною, використовуючи різні види односкладних речень. Назвіть граматичну основу і вид складених речень. Зверніть увагу, що прості речення з неповною граматичною основою і другорядним членом речення обставиною є двоскладними реченнями з пропущеним одним головним членом речення, а не односкладним.

Яку ж роль відіграють односкладні речення в нашому мовленні?

(Односкладні речення урізноманітнюють і збагачують мовлення. Ними можна передати думки, почуття, відтінки, які неможливо передати двоскладними реченнями.)

3. ВПРАВА – ГРА «РОМАШКА» (усно) (слайд 13 поочередно нажимать клавишу после ответов детей)

Завдання: З поданих слів утворити односкладне речення, визначити вид односкладного речення

 • Травою, чебрецем, свіжою, пахло.

 • В запашного назбираю гаю зілля.

 • Сміло чесне роби діло

 • Рясними умивали дощами доріженьку.

 • Золоте вічності диханняV. ПІДСУМОК УРОКУ


Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні говорили.


1. «АСОЦІАТИВНИЙ КУЩ» ( Слайд 14 по каждому последующему нажатию клавиши выезжает признак)

Завдання: повторити вивчені відомості про односкладне речення
 • Чи досягли ми тих цілей, про які говорили на початку уроку?

 • Чи продуктивною була робота на уроці?

 • Як ви оцінюєте свою роботу на уроці?


Оцінювання

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Стор.74 – 77 (вивчити правила), вправа 123 (І,ІІ)

2. Індивідуальне завдання: виписати з творів художньої літератури різні види односкладних речень (слайд 15)