Посібник з української мови 3 клас Дидактичний матеріал

Автор публикации:

Дата публикации:

Краткое описание: ...
Назарчук В.В.


Посібник з української мови

3 клас

Дидактичний матеріал


Передмова

Посібник складений відповідно до чинної програми (Київ, Видавничий дім «Освіта», 2012) з української мови і містить систему вправ, які розміщені у послідовності вивчення відповідних тем у підручнику, і є додатковими до нього.


Дидактичні матеріали містять:


 • систему вправ практичного характеру, які призначені для закріплення орфографічних навичок розвитку мовлення учнів;


 • завдання для перевірки навчальних досягнень учнів, які допоможуть диференціювати роботу школярів, вивчити і усунути прогалини у засвоєнні вивченого матеріалу.


Мета посібника – закріпити вивчений матеріал, виявити прогалини в опануванні окремих тем, виховувати в учнів самостійність, навички самоперевірки. Посібник допоможе учителеві в організації індивідуальної, колективної і самостійної роботи учнів на уроці та в позаурочний час.


Для вчителів початкових класів, вихователів ГПД, учнів 3 класу та батьків.
Речення


1. За метою висловлювання речення бувають:

а) окличні, неокличні;

б) розповідні, питальні, спонукальні;

в) короткі, довгі.


2. Слова, що виражають закінчену думку, називаються:

а) словосполученням;

б) заголовком;

в) реченням.


3. Визнач речення за метою висловлювання:

У саду співав соловейко.

а) питальне;

б) спонукальне;

в) розповідне.

4. Який рядок можна вважати реченням?

а) Так і стали вони.

б) Ми саме.

в) Давно вже прийшла білокоса зима.


5. З поданих слів побудуй і запиши речення:

а) полі, у, долині, при, прозоре, б’ється,

джерельце;

б) там, стежинка, через, в’ється, вузька;

в) затягнулося, осіннє, хмарами, небо.


6. За змістом розповідного речення побудуй і запиши

спонукальне речення:

Ми оберігаємо природу рідного краю.


7. Яке речення відповідає заданій схемі:

_________ ___________ . . . … ____

а) Всюди лунають дзвінкі дитячі голоси.

б) Діти співають веселу пісню.

в) На деревах з’явилися молоді листочки.


8. Скласти і записати питальне речення про зайчика.

______________________________________________________________________________________________


9. Закінчити речення і підкреслити головні члени:

а) До нас прийшла……

б) Дерева одягнулися……


10. За змістом питального речення побудуй і запиши

розповідне речення:

Умієте ви майструвати шпаківні.


11. Визнач головні члени речення:

У затінку крислатого дуба відпочивав юнак.

а) крислатого дуба;

б) юнак відпочивав;

в) у затінку відпочивав.


12. Зі скількох речень складається текст?

В небі ластівка летить в лісі листя шелестить

воду п’є лелека сонце палить спека дозріває

жито настає вже літо.


13. Який розділовий знак поставиш в кінці речення ?

Куди відлітають пташки восени

а) крапку;

б) знак оклику;

в) знак питання.


14. В кінці розповідного речення ставиться:

а) крапка;

б) знак оклику;

в) крапка або знак оклику.


15. Постав розділові знаки в кінці речень.

Що діється із синім небом

Люби і знай свій рідний край

Пишається над водою червона калина


16. Яке речення відповідає поданій схемі?

а) Діти співають веселу пісню.

б) На узліссі стоїть самотній луб.

в) Осінь – чудова пора року.


17. Склади і запиши речення із поданих слів.

Дерева, вітер, налітає, на, з, силою.

Пора, осіння, настала, холодна.


18. Закінчи речення. Постав потрібні розділові знаки.

В теплі краї відлітають ----------, ------------,

------------, ------------

У повітрі кружляють -----------, -------------,

-------------- листочки


19. Склади схеми речень.

Тендітна берізка гойдає вітами.

Метушаться за віконцем клопітливі ластівки.


20. Склади речення за схемою.


…….. ======= ………------------ .

-------- =======,…….. ………. .


21. Познач у дужках буквою речення за метою

висловлювання. Підкресли речення зі звертанням.

Спи, засни, моя дитино. ( ) Що за спів

бадьорий лине у ранковий час? ( ) Марійка

висіяла насіння у теплу землю. ( )


22. Розділи текст на речення. Постав потрібні розділові

знаки.

Що це весело дзюрчить це лісовий струмок на

його дні видно кожен камінчик щодня до

струмочка приходять лісові звірі та птахи

попити холодної водиці живи струмочку

звеселяй своїм дзюрчанням лісових

мешканців

Слово. Значення слова. Будова слова.


1.Прочитай і визнач, в якому значенні вжиті

підкреслені слова ?

золоті руки;

глибоке озеро;

золотий купол;

сухий дуб;

сухий переказ;

глибокий сон;


2. Спиши рішення, підкресли слова , вжиті в

переносному значенні.

Пишається калинонька , явір молодіє.


3. В якому значенні вжито слово довге.

В моєї мами довге волосся.

Моя бабуся прожила довге і важке життя.


4. Випиши словосполучення вжиті в переносному

значенні.

Солодка усмішка, солодка цукерка, солодкий

голос.

5. Знайди і підкресли слова вжиті в переносному

значенні.

Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою.

Над бурхливим морем літали буревісники.

Ліс заснув, спить озеро.

6. Склади і запиши речення зі словом земля, щоб воно

вживалось в прямому і переносному значенні.


7. Прочитай. Спиши і підкресли багатозначне слово.

Дитина вже почала ходити ніжками. Петрик

старанно очистив ніжку гриба. У кутку стояв

стілець зі зламаною ніжкою.


8. Знайди слова,однакові за звучанням або написанням.

Підкресли їх ,постав наголос.

Я отримав лист від друга . Кленовий лист

довго кружляв у повітрі. Для школи купили

нові плакати. Я не буду більше плакати.


9. Однією рискою підкресли слова, які мають одне

значення , двома – багатозначні.

Риба, зошит, язик, земля, півень , ручка.


10. Запиши однакові слова , щоб вони мали різне

значення.

Брати рідні . Буду брати приклад. Розв’язати

приклад.

11. «Скажи без затримки».

- Учитель називає слова, а учні швидко називають

антоніми.

Сухий ( мокрий), зло ( добро), увійти ( вийти),

високо ( низько), чистий ( брудний), старість

(молодість), починати ( закінчувати),

шкідливий ( корисний), згадати ( забути).

12. «Знайди друзів»

Потрібно до слів першого стовпчика дібрати слово,

близьке за значенням із другого стовпчика.

Пес решето

Солодкий нива

Горить гіркий

Поле собака

Сито палає


13. «Поетична хвилинка»

- Послухайте вірш «Бусол». Кого так називають?

Які інші, близькі за значенням назви цього птаха,

зустрічаються у цьому вірші?

Бусол

Глянь, до нас, хоч дальня путь,

Бусол з Африки прибув.

Йде бузько – чалап, чалап:

Спритно ловить дзьобом жаб.

Чорногуз летить на став –

Може рибний день настав?

Бусол діточкам обід

Носить у гніздо, як слід.

Наш лелека у блакить

В теплий вирій відлетить.

М. Навко


- Запишіть по пам’яті, які назви цього птаха ви запам’ятали.


14. Прочитай речення. Визначте в першій частині

синоніми, а в другій – антоніми.

Пишно займаються багряні зорі колись

навесні. Хай цвітуть прапори пурпурові, як

сади, як весна молода. Пишається над водою

червона калина. Клепальник в багровому

гарні прозоре залізо пече.

Темна хмара, як веселка ясна. Ластівка день

починає, а соловей кінчає. Маленька праця

краща за велике безділля. З новими друзями

не забувайте старих.


 1. Доберіть до словосполучень лівого стопчика

словосполучення слова з протилежним

значенням. З’єднайте стрілками.

Вчора приїхав дивиться сумно

допоможу тепер відпочиває вночі

летить високо сідає низько

розмовляє весело сьогодні від’їхав

працює вдень відпочину потім

 1. «Фразеологізми в зоопарку».

Замість крапок вставте назви тварин.

Злий, як … Упертий, як… Хитрий, як …

Полохливий, як … Колючий, як … Надутий,

як …Шкідливий, як …

Слова для довідок: гусінь, лисиця, їжак,

індик, осел, вовк, заєць.


 1. Прочитати речення, виписати з них фразеологізми.

Розкрити їхні значення ( усно).

Водою не розлити нас, нам весело й цікаво.

Цілу чверть ловив Петя гав. Цю книжку

будеш читати, як більше з’їси каші. Не на

користь читати, як тільки вершки хапати. Ті

що не хочуть братися за розум, потім

беруться за голову. Обом стало жарко. Обоє

пекли раків.


 1. «Договоріть за нього».

Учитель називає початок фразеологізму, а учні

повинні назвати кінець.

Надути ... Пекти … Бити… Сидіти…

Вилетіло… Дерти… Перемивати…

Накивати… Взятись… Точити… Махнути…


Слова для довідок: губи, раків, байдики, на

шиї, з голови, носа, кісточки, п’ятами, за

розум, зуби, рукою.

19. «Вгадай фразеологізм».

Діти ( бажаючі) отримують записані на аркушах

фразеологізми. За допомогою жестів учні передають

зміст фразеологізмів а клас впізнає їх і називає.

Тримати язик за зубами

Водити за носа

Накивати п’ятами

Намилити шию

Засукавши рукави


20. Допишіть замість крапок число яке загубилось

Знаю, як свої …. пальців.

.п’ятниць на тиждень.

За …. земель.

Сім раз відмір - … раз відріж

Один з сошкою, а … з ложкою.

без палички.

На всі … сторони.

Зігнувся в … погибелі.

Краще … раз побачити, чим … раз почути.

Сльози в … три ручаї.


21. У кожному рядку підкресли зайве слово.

У спільнокореневих словах виділи корінь.

Сова, совок, совиний, совеня.

Синій, синок, син, синівський.

Літо, літній, літак, літати.


22. До поданих слів добери спільнокореневі. Виділи

корінь.

Мороз, …., ….., ….. .

Сад, …., ….., …. .


23. Пригадай і запиши слова з поданими коренями.

-зим - -сміх- -дум-


24. Познач частини основи і закінчення у словах:

Пеньок, школяр, земляк, грибок,вишневий,

прекрасний, підсніжник, кам’яний, дружба.


25. Випиши з тексту споріднені слова.

Іди . іди, дощику,

Зварю тобі борщику!

Тобі каша, мені борщ,

Щоб ішов хороший дощ!

( з народного)


26. Випишіть з прислів’їв споріднені слова, позначте в

них корінь.

Будьте господарем своєму слову.

Гостре словечко коле сердечко.

Слово до слова - зложиться мова.

Холодним словом серце не запалиш.

Що сільце, то слівце.


27. Дібрати й записати споріднені слова до слів:

Веселий, труд, дружба, жовтий, мир.

28. За допомогою суфіксів утворити й записати слова з

новим значенням від поданих.

Став, кінь, риба, хмара.


29. Записати слова в алфавітному порядку і визначити

у них корінь і основу.

Бджола, айстра,квасоля,криниця, плаття,

м’який, горіх, четвер, зозуля, яблуня,

джерело,п’ятниця,кукурудза, ведмідь.

30. Записати 3 слова з апострофом:

а) в корені;

б) після префіксів;


31. Добери і запиши до виділених слів антоніми:

Легка сумка -……

Легка задача - ……

Легка хода -……


32. Вибрати слово, яке найточніше відповідає змісту.

Дібрати споріднені слова до вибраних слів.

Позначити корінь.

Вузенька покручена(стежка, дорога) вела

через поле. За селом починався березовий

(гай, ліс)


33. Розбери слова за будовою:

Добіг, книжка, дуб, тінь, переліз,

подорожник, перехід, рослина, схід, лісник,

дубовий, сільський, небо, прекрасний,

допомога.34. Заміни слова, щоб у коренях відбулося чергування

голосних:

Стіл –

Двір –

Поріг –

Школа-

Піч –

Кінь -


 1. Зміни слова так, щоб змінився голосний звук у корені.


ночі – ніч коти - … столи - …

речі - … воли - … ножі - …

болю - … роги - … громи - …


 1. Побудуй словосполучення з кожною парою слів. Запиши за зразком.


З р а з о к: Темна ніч – темної ночі.


 1. Добери до поданих слів споріднені так, щоб у корені звук [o] змінився на [i].зоря – зірка школа - …

нора - … робота - …

гора - … ходити - …

Познач основу і корінь. Які ще частини основи є в

дібраних тобою словах?


 1. Прочитай прислівя. Спиши їх і підкресли спільнокореневі слова. Познач у них корінь. Назви звуки, які чергуються.


 1. Нема друга – шукай, а знайшов – бережи.

 2. Справжні друзі пізнаються в біді.

 3. Де дружніші – там сильніші.


 1. До поданих слів добери за зразком споріднені, в

корені яких відбувається чергування приголосних

звуків.


пух – пушок рука – ручка роги – ріжки

сніг - … ріка - … ноги - …

гак - … птах - … щоки - …


З двома дібраними словами склади речення і запиши

їх.

 1. До поданих слів добери спільнокореневі так, щоб

ненаголошені [е], [и] стали наголошеними. Запиши

слова парами. Корені познач. Постав наголоси.

тепліє – тепло

вишневий - …

темніє - …

кленовий - …

синіє - …

гречаний - …

 1. Зміни словосполучення так, щоб голосні у коренях

виділених слів стали наголошеними. Запиши за

зразком, вставляючи пропущені букви.

Стиглі ж..та, орлине кр..ло, сувора з..ма, безкраї ст..пи, плакуча в..ба, тонке ст..ло.


З р а з о к: Безкраї степи – безкраїй степ.


 1. Прочитай і відгадай загадку. Спиши, вставляючи

пропущені букви. Усно добери перевірені слова.

Червоненькі нам..стинки

нан..зались на ст..блинки.

Под..вись на їхні личка

і впізнаєш в них….

43. Прочитай слова з двома ненаголошеними

голосними, добираючи до них з довідки слова для

перевірки спочатку першого, а потім другого

звуків. Запиши подані й дібрані слова за зразком.

з.л..ніє – зелень, зелений б..р..говий - …

в..с..литись - … д..р..в’яний - …

б..р..зняк - … щ..б..тати - …


С л о в а д л я д о в і д к и: веселка, дерева,

береза, дерево, березень, берег, весело,

прибережний, щебет, защебече.

  1. Прочитай слова з ненаголошеним [и], добираючи до

них перевірні.

близенько - …

вишневий - …

блискучий - …

високий - …

величина - …

глибокий - …

зимовий - …

килимок - …Чи слова блискучий і блискавка спільнокореневі?

Доведи.


  1. Спиши словосполучення. Перевіряй за

орфографічним словником написання слів з

пропущеними буквами.

Проїзний кв..ток, к..рувати автомобілем,

к..рмо автомашини, свіжий к..фір, чудовий

к..лим, хусточка в к..шені, місто К..шинів,

к..пить у чайнику, смачний к..сіль.

-З двома словосполученнями (на вибір) склади і

запиши речення.


46. Прочитай слова. Подумай, чи можна перевірити

написання пропущених букв наголосом. Спиши.

Пам ятай! Правильно писати ці та інші слова

допоможе орфографічний словник.


Р..корд, р..месло, р..монт, р..продуктор,

р..спубліка, р..дактор, р..візор, д..ректор.


Зі словами ремонт і ретельно склади і запиши одне

речення.


 1. Від поданих слів за допомогою префіксів утворити і записати нові слова:

а) їхати; б) єднати; в) клеїти; г) ховати.


48. Дописати префікси у словах :

а) хилився, ∙ варився, ∙ кинув;

б) ∙ мішав, ∙ тер, ∙ шити.

 1. Утворити словосполучення за зразком. Позначити

префікс.

Кущі при березі – прибережні кущі.

Лампа на столі –

Кафе при дорозі –

Ділянка при школі –

 1. До поданих слів добрати і записати.

Спільнокореневі слова з префіксом роз -, без -.

Край – безкраїй

Фарбувати –

Душа ̶

Хвилюватися –

Межа ̶

Чистити –


51. Виписати слова з префіксами з -, роз -. З допомогою

цих префіксів утворити самостійно нові слова.

Пахучі фіалки зростали привітні, й на радість

хорошій людині розквітли.


 1. Виписати в одну колонку слова з префіксом з -, а в

другу - з префіксом с -. Пригадати і пояснити

правопис цих префіксів.


Злісти, знести, скочити, стирати, скласти,

зміряти, сфотографувати, змалювати,

станцювати, збудувати.


 1. Утворити за допомогою префіксів слова з

апострофом. Вказати стрілками.

їзд, …єднав, …їхав, …ява.

(на -) (з -) (при -) (об -) (роз -) (с -) (без -)


53. Виписати слова з апострофом після префіксів.

В'язати, в’їхати, об’єднання, в’є, роз’єднати,

п’ятак, під’їзд, з’ясувати, в’язень, з’явився,

об’їдати, роз’їхатись, з’їзд.


54. Записати текст по пам’яті. Знайти слова з суфіксами

і позначити їх.

Колосисте житечко зацвіло.

Входить любе літечко у село.


55. До поданих слів добрати спільнокореневі із

суфіксом – ар:

а) лікувати, байка;

б) пекти, шахта.


56. Від поданих слів з допомогою суфіксів утворити і

записати слова з пестливими значеннями. Суфікси

виділити.

Вузький, зелений, молодий, веселий, м’який,

дівчина, риба, квітка, сонце.


Іменник


 1. До якої частини мови належить кожне із слів?

Чому?

а) Зимонька, сніжна, прийшла, дятел,

строкатий, тарабанить;

б) сніжок, лапатий, падає, калина, червона,

пломеніє.

З проданих слів скласти кілька речень.


 1. З поданих слів випиши іменники. Доведи свій вибір.

Козак, їхати, воля, яблуко, мідь, червоний,

голосний, фіалка, вчитись, липа, кінь, плуг,

працювати, народ, косар, косити, зерно.

 1. Запиши іменники у дві колонки. У першу – назви

істот, в другу – неістот.

Літак, тополя, космонавт, телевізор, завод,

доярка, швея, школа, ведмідь, школяр.

 1. Прочитай слова:

Зайчик, пшениця, калина, воля, ластівка, дах,

нора, дупло, білочка, жук, квітка, горобчик,

пагінець.

Випиши іменники за групами: істоти, неістоти.


 1. Запиши слова, поясни, чим відрізняються в

написанні іменники першого рядка від іменників

другого.

країна, поет, місто, гори, озеро;

Україна, Тарас Шевченко, Тернопіль,

Карпати, Свитязь.


 1. Запиши текст, виправивши в ньому помилки.

От пасіка. Коло пахучих лип михась. Біля

тину песик булька. На ганку котик мурчик.

Іменники, в яких виправлено помилки належать до

а) загальних назв;

б) власних назв.


7. Запиши речення:

На клумбі у (М, м)аргаритки розквітли

(М,м) аргаритки.

Учень Сергій (О,о)лесь написав твір про

життя (О,о)леня. 1. Запиши іменники в три стовпчики. В перший

стовпчик – іменники чоловічого роду, в другий –

жіночого, в третій – середнього.

Автомобіль, картина, село, березень, воля,

земля, плече, Андрійко, сестра, вулиця,

життя, батько, дитя.


 1. Запиши слова, визнач рід іменників, виділи

закінчення.

Річка, край, мрія, озеро, море, гілля, пень,

учениця, верба, барвінок.


 1. Прочитай іменники та визнач їх число:

Малина, чайник, будинок, село, земля, яблуко,

пташка, син, трактор, книжка, брат,

ромашка.

Постав іменники у множині і запиши їх.


 1. Прочитай, які букви пропущено? Постав іменники

у множині і запиши.

Перевір написання цих слів за орфографічним

словником.

Абр..кос, д..ректор, мат..матика, с..кунда,

п..енал, м..етелик, л..мон.


12. В якому рядку іменники тільки в однині, в якому

тільки в множині:

а) масло, олія, сало, борошно, золото, сіль,

дітвора, молодь, читання, доброта, сонце,

небо, повітря, пшоно.

б) ножиці, граблі, ворота, дрова, гроші,

канікули, вила, жнива.


 1. Побудуй словосполучення, змінюючи слово білка:

Стрибає (хто?) … побачив (кого?) …

хвіст ( у кого?) … спостерігав (за ким?) …

дав (кому?) … шубка (на кого?) …

 1. Постав питання до виділеного іменника?

Хліб – усьому голова.

Багато снігу – багато хліба.

Завжди люди дякують хлібові.

Гостей зустрічають хлібом.15. У поданому реченні зроби аналіз іменників:

У саду діти повісили годівницю.


16. Склади речення, що починається словом один.

Наприклад: Один колосок у полі – не поле.

Одна квітка – не море.

Одна крапля – не ліс.

Одне дерево – не віхола.

Одна сніжинка – не букет.Прикметник

1. Гра: «Чарівний мішечок»

У мішечку набір предметів (кубик, яблуко,

ручка, гумка, іграшка, віночок…). Учень

дістає предмет, так, щоб не бачили інші діти і

описує його. Учні за описом (ознаками)

мають відгадати предмет.


2. Спишіть. Підкресліть прикметники. Які ознаки зими,

сніжинок? Назвіть прикметники – синоніми,

прикметники – антоніми.

Летять, кружляють як пушинки,

Легкі, білесенькі сніжинки.

Міста чистенькі, білі села –

Зима і радісна, й весела.

Кружляють вальс сніжинки ніжні.

Зима пухка і білосніжна.

Вона буває і серйозна:

Суха і вітряна, й морозна.


3. Виписати прикметники з іменниками.

І великі і малі, всі мають ознаки.

Слід це пам’ятати.

В землі ознаки – люба, рідна,

У неба – лагідне, погідне.

Шофер відомий і умілий.

А ґудзик сірий, чорний, білий,

Диван м’який, зручний, чудовий, портфель,

звичайно, гарний, новий.

Матуся добра, щедра, мила.

А дужі й сильні в птаха крила.


4. Випишіть прикметники.

Надійшла весна прекрасна,

Многоцвітна, тепла, ясна.


5. Зайчик сказав, що морквинка продовгувата,

оранжева, свіжа,соковита, велика, тверда.

А що ти скажеш про яблуко ?

_____________________________________________________________________________________________.


 1. Назвати предмети, що відповідають заданій ознаці.

Визначити рід, число.

Зелена (ялинка, трава, гусінь….)

Холодна (зима, вода, рука….)

Білий (цукор, папір, сніг….)

Чисте (небо, вікно, полотно…..)

Брудні (руки, штани, чобітки….)


 1. Знайдіть і підкресліть в реченні прикметники-

аноніми, прикметники-синоніми.

Зима, скажу вам, дуже гарна,,

То сонячна, то часом хмарна.

Буває небо чисте-чисте.

Зима святкова урочиста.

Зима буває вередлива,

То часом добра, то сварлива.

Дерева дубнуть, от морока!

І от тоді зима жорстока.

Яка ж зима? Яка вона?

Вона весела і сумна.


8. Гра «Скажи навпаки»

Товстий - Молодий -

Малий – Хворий –

Легкий – Ледачий –

Білий – Потворний –


 1. До поданих прикметників добери близькі за

значенням (синоніми).

Веселий - Добрий –

Сонячний - Молодий –


10. Спишіть текст. Доберіть прикметники – антоніми.

Є у мене менший брат.

Все у нас із ним не так.

Він білявий, я ... .

Я меткий, а брат мій … .

Я високий і тонкий,

Брат … і … .

Слова для довідки: чорнявий, товстенький, низький, млявий.


11. З поданих іменників утвори прикметники і постав

їх у множині.


Зразок: Зірка – зіркова – зіркові.


Мед - Цегла –

Слива - Жито -

Гриб – Пташка -

Море - Липа –


 1. Вибери словосполучення в якому прикметник

вжито в переносному значенні.

Визнач число і рід прикметників.

М’який хліб

Гостра пилка

М’яка подушка

Гостре слово

М’яке серце

Гострий ніж


13. Метод «Асоціативний кущ»

Назвіть ознаки осені (неба, погоди….)


Осінь – барвиста, золота, казкова, сумна,

дощова, багниста, щедра, добра, мила,

вражаюча, золотокоса, яскрава, святкова,

прекрасна, різнобарвна, тиха, чарівна,

багряна…


14. З’єднати слова-антоніми.

Бесіда Безбарвний

Барвистий Безсилий

Слабкий Мовчання


 1. До поданих слів доберіть прикметники жіночого,

чоловічого, середнього роду:

Голос –

Зошит –

Сміх –

Вода

16. Утвори прикметники від іменника:

Калина – Область –

Очерет – Лікар –

Соловей – Вугілля –

Пісня – Фабрика –

Спів – Садок –


Дієслово


 1. Спиши текст, підкресли дієслова, в дужках напиши

до них питання.

Он летять журавлики - літо йде! Зачепили

сонечко золоте!

Сонце заховалося – не знайти. Виплив місяць

човником золотим.

Я у цьому човнику плив та плив.


2. Спиши дієслова, познач закінчення.

Святкується, морочилися, вітаєшся,

вкриваються, усміхаєшся,

світяться, з’являються, грається.


3. Зі слів кожного рядка склади речення. Запиши їх так,

щоб вийшла зв’язна розповідь. Підкресли дієслова.


1) прийшла, ось, і, весна;

2) гілка, на, бруньки, скоро, тоненьких,

набубнявіють;

3) летять, країв, з, птахи, теплих;

4) небо, синє, стало;

5) яскраво, світить, сонце.

4. До кожного іменника добери кілька дієслів за

зразком:

Хмари – пливуть, насуваються.

Вітер, сніг, зима.


5. До поданих дієслів добери антоніми.

Сидіти, будувати, позичати, накривати, бігти,

розкритись.


6. До поданих дієслів добери синоніми.

Забруднити, сміятись, заспокоювати,

відкривати, піднімати, смішити.


7. Спиши дієслова. Визнач, в якому часі вони вжиті.

Виступає, кричать, заходило, постукав,

дружити, працюватимуть, радієш, побачили.


8. Відгадай загадку. Випиши дієслова, визнач їх час.

Іще сніг не розтанув із землі,

А з під нього рослинки малі

Визирають і сонце вітають,

Синім цвітом вони процвітають.


9. Випиши з тексту дієслова з “не” :

Не можна бігти на переході вулиці. Ви

можете не помітити машину. А водій не

встигне загальмувати. Не кричіть на вулицях.

Не відвертайте увагу водіїв. Не грайтесь на

проїжджій частині вулиці.10. Запиши прислів’я і приказки, розкриваючи дужки.

Хто (не) дотримує свого слова, той сам себе

зневажає. Хто (не) працює, той (не) їсть. У

невмілого руки (не) болять. Семеро одного

(не) чекають. Ніколи (не) думай, що все

знаєш. Нових друзів май, а старих (не)

забувай.

Зміст

 1. Передмова ………………………………… 2

 2. Речення ………………………………..……3

 3. Слово. Значення слова. Будова слова……..8

 4. Іменник……………………………………...26

 5. Прикметник…………………………………31

 6. Дієслово……………………………………..38