Урок Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Контрольна робота з теми (диктант). (2 уроки)

Автор публикации:

Дата публикации:

Краткое описание: ...


Українська мова

9, 11 клас

(2 уроки)

Тема. Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень.

Інтонування різних видів складних речень.

Контрольна робота з теми № 2 (диктант).

Мета. Поглибити знання учнів про будову речення (просте і складне), з’ясувати стилістичні особливості вживання різних видів складних речень; домогтися засвоєння учнями смислових та інтонаційних особливостей складних речень, правил інтонування простих і складних речень; поглибити їх знання про розділові знаки в реченнях; розвивати вміння знаходити в тексті прості і складні речення, формувати вміння розпізнавати прості і складні речення; удосконалювати вміння правильно інтонувати такі речення; виховувати в учнів уважність, уміння аргументувати свої думки; виховувати в учнів патріотичні почуття; розвивати мовний смак; виховувати в учнів культуру усного мовлення.

Обладнання: міні-підручник, підручник.

Методи: хвилинка-говоринка, словникова робота, бліц-опитування, пояснення вчителя, робота з міні-підручником, бесіда, творче завдання, синтаксичний розбір речень.

Тип: змістовно-пошуковий.

Перебіг І уроку.

І. Організація класу. Хвилинка-говоринка. Продовжити висловлювання.

Все на світі можна вибирати, сину, … вибрати не можна тільки батьківщину. (В.Симоненко.)

Можна вибрать друга і по духу брата, … та не можна рідну матір вибирати. (В.Симоненко.)

Добре бачить тільки серце, … найголовнішого очима не побачиш. (А. де Сент-Екзюпері.)

Життя таке коротке, …поспішайте творити добро, якщо хочете померти людьми. (О.Довженко)

Якщо платити злочином за злочин, … то як же й жити, люди, на землі? (Л.Костенко.)

Чужа душа – то, кажуть, темний ліс.

А я кажу: не кожна, ой, не кожна!

Чужа душа – то тихе море сліз . …

Плювати в неї – гріх тяжкий, не можна. (Л.Костенко.)

Ви грамотні. Ви знаєте латину.

За крок до смерті, перед вічним сном,

Одного прошу:

у мою дитину

не кидайте словами, як багном! (Л.Костенко.)

Що ж це виходить? Зрадити в житті

державу – злочин, а людину – можна? (Л.Костенко.)

Чи ж вигадає суд і магістрати страшнішу кару, … ніж таке життя? (Л.Костенко.)

Якщо він лицар, - жінка кине квітку, на все життя очима проведе. (Л.Костенко.)

Єдине, що від нас іще залежить, – … принаймні вік прожити, як належить. (Л.Костенко.)

Поезія – це завжди неповторність, … якийсь безсмертний дотик до душі. (Л.Костенко.)

Людині бійся душу ошукають, бо в цьому схибиш – то уже навіки. (Л.Костенко.)

Бо ти на землі – людина,

І хочеш того чи ні – …

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні. (В.Симоненко.)

Величі справжній не треба … спиратись на плечі нікчем. (В.Симоненко.)

І тому світ завжди благословляє …

І сонце, що встає, і серце, що кохає. (В.Симоненко.)

Живе лиш той, хто не живе для себе, …

Хто для других виборює життя. (В.Симоненко.)

Мало великим себе уявляти …

Треба великим буть. (В.Симоненко.)

Пошли мені, Боже, хоч ворога…

Коли друга послати жаль. (В.Симоненко.)

Гори! Життя – єдина мить, … для смерті ж – вічність ціла. (О.Олесь.)

Так краще в 30 повністю згоріти, …

Ніж до півсотні помаленьку тліть. (В.Симоненко.)

ІІ. Перевірка домашнього завдання.Словникова робота. Записати у 2 стовпчики: І – із з, ІІ – із с.

Розтяг, безплатно, не схалтур, розсіл, нескінченно, сказ, безсумнівно, зсув, зшивка, розтруб, спочатку, зчорніле, сподом, скраєчку, зріз. (З останніх букв прочитаєте першу частину прислів’я, що закінчується словами «…, як ліхтар без світла».)

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Повторення правил. Робота з міні-підручником. Бліц-опитування.

 2. Вправа на розрізнення словосполучень і речень (простих і складних):

 • утворити словосполучення із словом мотив (журливий мотив, сумний мотив);

 • утворити просте речення (Сумний, журливий мотив лине в тихім вечорі. )

 • утворити складне речення (Сумний, журливий мотив лине в тихім вечорі, а в душі зринають приємні спогади. ).

 1. Зробити повний синтаксичний розбір складного речення.

ІV. Повідомлення теми та мети модуля і міні-модуля.

 1. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.

 1. Розповідь учителя.

В основі відмінностей простого і складного речення — не міра складності думки, а структура висловлювання.

Ту саму думку можна передати і простими реченнями, і складним, але при цьому зміниться стилістичний характер висловлювання, його експресивність. Майже кожну із частин складного речення можна перетворити на окреме просте самостійне речення. Таке перетворення не буває стилістично нейтральним. Окремі прості речення виразніше підкреслюють різні деталі, дають характеристику, не наголошуючи на зв’язках між думками.

Колишеться м’ята. Тремтить далина. Доріг є багато. Вітчизна – одна.

У складному реченні окремі його частини тісно пов’язуються, місце кожного елемента чітко визначене.

І колишеться м’ята, і тремтить далина, і доріг є багато, а Вітчизна – одна.

У складному реченні передається спокійний характер висловлюваного, а в простих реченнях відчувається напружена розповідь, елементи змальовано як окремі.

Складні речення, поєднані за допомогою сполучників і сполучних слів, надають мовцеві ширші можливості, ніж безсполучникові. Сполучникові речення різноманітніші, більш поширені, тобто можуть мати багато компонентів. Велику роль — конструктивну, змістову й стилістичну — відіграють сполучники сурядності та підрядності. Сполучникові речення більш ясні, чіткі, але мова менш жвава, менш експресивна.

Для безсполучникових речень характерні безпосередність, динамічність. Ці речення часто вживають у розмовному мовленні, в мові художньої літератури. Відсутність сполучників, що вказують на змістові зв’язки, надолужується інтонацією. Тому безсполучникові речення менш чіткі, зв’язки між компонентами встановлюються на основі їх семантики, від якої залежать і розділові знаки , і інтонація.

 1. Синтаксичне конструювання. Використовуючи різні сполучники, продовжіть речення таким чином, щоб утворилися СПР (складнопідрядне), ССР (складносурядне) та БСР (безсполучникове речення).

 • Як зміниться при цьому інтонація?

І ряд. По узліссі і на галявині жовтіє опале листя

ІІ ряд. Над водою встав туман…

ІІІ ряд. Зелений острів купався в золотому надвечір’ї…

 1. Прочитайте речення з відповідною інтонацією і поставте розділовий знак (довідка в міні-підручнику на стор.122).

Щастя в повітрі не в’ється воно в боротьбі дістається.

Мир у світі таки буде його хочуть усі люди.

VІ. Робота над інтонуванням різних видів складних речень.

 1. Стилістичний експеримент.

 • Прочитайте І текст (перед учнями тексти на парті), визначте його стильову приналежність.

 • Знайдіть складні речення складносурядні.

 • Усно перебудуйте складносурядні речення так, щоб складові частини кожного з них стали окремими простими реченнями. Зіставте тексти, обґрунтуйте стилістичну мету використання автором складносурядних речень.

І завдання. У сю величну хвилину тихо розгортаються кущі — і на галяву виходить Хо. …Вийшов Хо на галяву, сперся на сукуватий костур, майнув довгою бородою, і повіяв від неї тихий вітерець, холодною цівкою вдарив у дерева.

Хо сидить посеред галяви, а навкруги нього панує мертва тиша. …Хто хоч раз спізнається з почуттям страху, не хутко зможе відкараскатися від нього. Зросте дитина, змужніє, і багато сил, вартих кращої долі, змарнує на боротьбу зі страхом, та ще добре як переможе!.. — Ох, те зачароване коло!..— шепотять бліді уста дівчини.— Чи стане ж у мене сили, чи стане відваги розірвати його, вийти у світ широкий?.. Тільки не лякатись, тільки не втратити надії — і все буде добре… Що тут довго думати? Адже вже рішила я почати нове життя. І почну, і кінець на тому, і нічого мислити, і ні над чим міркувати… А в тремтячих тінях горіха стоїть Хо, й зазира в темну кімнату, і хита головою, і віє холодом із бороди. (За М. Коцюбинським)


 • Прочитайте текст, визначте його стильову приналежність.

 • Знайдіть складні речення складнопідрядні речення.

 • Усно перебудуйте складнопідрядні речення так, щоб складові частини кожного з них стали окремими простими реченнями.

ІІ завдання. Цікаво не може говорити той, хто мало читає. Речення, в якому кілька іменників стоять підряд, сприймається важко. Хто говорить надто тихо, той справляє враження невпевненої у своїй силі людини. Увагу слухачів можна привернути розповіддю про щось таке, що невідоме широкому загалу. Промовчіть у ситуації, коли своєю розмовою ви могли б видати довірену вам таємницю. Гумор та дотепи доцільно використовувати за умови, що ви вмієте бути дотепним і якщо дотеп неущипливий. Людина, що вміє правильно і гарно говорити, легко знаходить собі справжніх друзів. (З тв. І. Томана)

 • Зіставте тексти, обґрунтуйте стилістичну мету використання авторами складносурядних і складнопідрядних речень.

 1. Практичні вправи. Прочитайте виразно речення. Зверніть увагу на їх інтонування. Визначте смислові відношення між частинами складного речення, інтонацію, розділові знаки.

1. Наснився мені чудернацький базар: під небом, у чистому полі, для різних людей, для щедрих і скнар, продавалися різні Долі (Л. Костенко).

2. Ніч прозора, безшумна, тепла; ніби оксамитом огортає людину м’яке степове повітря (О. Гончар).

3. Вдалині край степу, за селом, біліє вузенька смужечка поміж хатами й садами — то повертається зі своєї мандрівки по всіх усюдах на землі новий ранок (Гр. Тютюнник).

4. Лиш очерет навстоячки щось пише, навпомацки по шепітній воді, і над водою й очеретом тиша виводить в небо зорі молоді (М. Вінграновський).

5. Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють, понад шляхом, щирицею, ховрашки гуляють (Т. Шевченко).

6. Мужність є найвеличніша властивість: народ, нею відзначений, повинен пишатися собою (В. Стефаник).

7.   Дитинство дивується; молодість обурюється; тільки літа дають нам рівновагу (О. Довженко).

8. Умовк кобзар, сумуючи : щось руки не грають.

9. Жити серед людей — все одно, що ходити в казковому саду. Ніби навколо тебе найтонші пелюстки квітів з тремтячими краплинами роси, і треба іти й так доторкнути до квітів, щоб не впала з них жодна крапля роси (В.Сухомлинський).

10. І досі сниться: під горою, між вербами та над водою, біленька хаточка стоїть.

11. Защебетав соловейко – пішла луна гаєм.

12. Ще сонячні промені сплять – досвітні огні вже горять.

13. Бачу здалека : хвиля іскриста грає вільно по синьому морю.

14. Зійде сонце – утру сльози, ніхто не побачить.

15. До нас прийшла золота осiнь, але ми трошки сумуємо за лiтом... .

16. Ще ходить осiнь по опалiм листi, ще журавлиний ключ не вiдбринiв.

17. Опале листя лежить лапатими зірками, й ти ступаєш по тих зірках, наче йдеш по мініатюрному небу (Є. Гуцало).

18. Дзюркоче рiчечка маленька, i соловей спiва пiснi.

19. Землю огорта рожева тиша, вечiр опускається з небес, вiн сопiлку з очерету рiже i лунає тихий полонез.

20. Чотири струни у скрипки

 Всього лише «Соль», «РЕ», «ЛЯ», «МІ».

 Скажіть-но,  чого  і звідки

 Ці звуки її не земні?

 Розкаже вона без слова,

 Коли торкнешся смичком,

 Про казку таку чудову                                          

 І заколише сном.

21. Скрипка аж заходиться плачем.

До плеча притиснулась і грає.

Хто кому з нас підставля плече?

Я не знаю, скрипко, я не знаю.

 1. Душа блаженно завмирає,
  Тихіше, люди,
  скрипка грає.

 1. Спостереження над симбіозом краси музики і художнього слова.

Про що співала скрипка

(читання підготовленим учнем під музику)

Шая взяв акорд, подумав якусь мить, нарешті заграв, і тужні й ревні звуки зринули з-під його смичка. Шаїна скрипка журно підспівує, тихо хлипає і захлинається рясними печальними сльозами. Тужним голосом співає вона, і кличе кудись, і сумно обіцяє там щось невідоме, незрозуміле і таємниче. Вона манить, вона вабить, вона причаровує, і вона захоплює. Кожний помах смичка креслить величезні півкола, він валить перепони, він руйнує перешкоди, він стирає межі, він обіймає півсвіту. Великий — величезний і неосяжний — світ зринає тоді з-під Шаїного смичка перед наші очі. Такий виразний, такий зрозумілий і такий близький.

Але мить — і це все зникло, розсипалося й розметалося, недобачене, неосягнуте і навіть незапам’ятоване.

Що це було? Світ? Життя? Смерть? Безмежність? Невідомо. Це було все, але це й було ніщо. Це була тайна. (За Ю. Смоличем)


 1. Читання вчителем поезії під музику

http://iplayer.fm/artist/37397-Rimskij_Korsakov/.

Играла скрипка, для глухих играла.
Кому-то в голову пришла идея
Устроить праздник, вроде карнавала
,
И слабо слышащих позвать людей.
Скрипач все знал, о да, он мог фальшивить.
Мог даже не касаться струн смычком,
Но он сыграл в глухом, беззвучном мире,
Как не играл до этого никто.
Им пела скрипка о любви и чуде,
Грустила нежно о большом и сложном,
Поплакала о том, чего не будет,
Утешила, что в жизни все возможно.
Скрипач закончил. В зале все поднялись.
Он оглушительней овации не знал!
Глухие люди скрипкой наслаждались
С его лица читая то, что он играл…


VІІ. Підсумок ІІ 30 хв..

Діти, на минулому занятті я бажала вам, щоб ваше життя завжди було розфарбоване додатковими відтінками, цікавими вставними конструкціями, але щоб за ними ви не втратили основний зміст і мету свого існування, а різні ускладнюючі конструкції не ускладнювали вам життя.

А сьогодні… Сьогодні бажаю: нехай рідна земля пошле вам силу для життя. Подивіться на блакитне небо і думкою під звуки чудової мелодії полиньте аж до сонця і зірок і погляньте на трепетну Землю, - і тоді відкриється вам на зелено-голубому лоні планети рідний край –Донеччина, полита кров’ю, але не зломлена рідна ваша Батьківщина.

Нехай у вашому житті лунають не вибухи, а мамин голос, дитячий сміх, батькові поради, пташиний спів і, звичайно, чарівна музика, а складному реченню вашого життя ніколи не буде кінця.

Перебіг ІІ уроку

І. Повідомлення теми і мети ІІ уроку.

ІІ. Контрольна робота з теми (диктант).

Усім смертям на зло

У книжок, як і в людей, у кожної своя доля…А доля у Владислава Титова , як і в його книжки, справді дивовижна: виріс у родині хлібороба, закінчив гірничий технікум, пішов на одну із старих шахт Донбасу, став гірничим майстром.

Якось на шахті сталася тяжка аварія: вагонетка з вугіллям, зірвавшись з рейок, ударила в електричний кабель високої напруги й пробила його. Висічений коротким замиканням вогник побіг по кабелю до трансформатора. Владислав Титов , який був поруч, зрозумів: вогонь добереться до трансформатора, станеться вибух – і десятки його товаришів будуть живими поховані під землею. Вимкнути струм часу не було, і гірничий майстер кинувся до щита і прийняв на себе удар у шість тисяч вольт. Вибух не пролунав, але кабель ще горів, і шахтар упав на нього й закрив вогонь своїм тілом…

Довгі місяці лікарі боролися за життя юнака. Одну за одною йому зробили кілька операцій. Мистецтво лікарів і сильна воля їхнього пацієнта перемогли – Владислав Титов «усім смертям на зло» залишився жити. Але з лікарні він вийшов з тяжкою інвалідністю: кульгаючи, без обох рук, ампутованих, як кажуть, під корінь.

І тоді Владислав здійснив таке, що може видатись неймовірним: він спробував … узяти олівець у зуби і писати. Спробував – і вийшло. Почався процес довгих, болісних тренувань. Йому було куди важче, ніж першокласникам, адже, низько схиляючись над аркушем паперу, він не міг навіть чітко побачити те, що пише.

За Б.Полєвим.

ІІІ. Домашнє завдання.

Виписати 10 СР, визначити тип, вміти правильно інтонувати..

ІV. Підсумок міні-модуля, модуля.

Додаток до модуля (сторінка міні-підручника «Українська мова» Гаврилової Л.П.)

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

БСР – це речення, в яких частини об’єднані без сполучників,

тільки за допомогою інтонації.

розділові знакиінтонаціясмислові зв’язки

на письмі в усному значення

мовленні

+ = + = + =

Р , Р , Р , Р .

перелічення

одночасність

послідовність

≠▼ ≠▼

УР ; УР ; УР .

одночасність

послідовність

↓ ▼

Р ← : Р.

зясувальна

причина

розкриває

пояснює

конкретизує

доповнює

Р Р .

зіставлення протиставлення зумовленості

наслідок

швидка зміна подій

протиставлення

порівняння

висновок

умова,

час


Запитання для бліц-опитування

 1. Синтаксис –це …

 2. За будовою речення поділяються на …

 3. За наявністю сполучників СР поділяються на …

 4. Безсполучникове СР – це речення…

 5. Сполучникове СР – це речення …

 6. Сполучникові речення поділяються на

 7. Складнопідрядне речення – це…

 8. Складносурядне речення – це…

 9. Сполучники сурядності поділяються на

 10. Єднальні сполучники …

 11. Протиставні сполучники …

 12. Розділові сполучники …

 13. Смислові зв’язки в ССР – це…

 14. Кома в ССР ставиться …

 15. Кома в ССР не ставиться …

 16. Крапка з комою в ССР ставиться …

 17. Тире в ССР ставиться …

 18. Інтонація в ССР буває …

 19. Складнопідрядні речення бувають …

 20. Підрядні обставинні поділяються на …

 21. Інтонація СПР

 22. Розділові знаки в безсполучниковому СР

 23. Інтонація в БСР при крапці з комою

 24. Інтонація в БСР двокрапці

 25. Інтонація в БСР при тире

 26. Інтонація в БСР при комі