Календарне планування з української мови 6 клас з рос.мовою навчання

Автор публикации:

Дата публикации:

Краткое описание: ...


Календарне планування з української мови 

6 клас  (рос.мова навчання)

2016-2017 н.р.

І семестр


(122 год, 3,5 год на тиждень)Фронтальні види контрольних робіт

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

переказ

твір1

-1

1

Правопис:

диктант11

Аудіювання

-

1

Читання мовчки

1

-


-усний переказ -усний твір

-діалог -читання вголосуроку

Дата

Тема уроку

Примітки

1.

 

Багатство і краса української мови

 

2.

 

РЗМ 1.  Ситуацію спілкування.Засоби спілкування.3.

 

Словосполучення і речення.

 

4.

 

РЗМ 2. Текст, його будову. Складний план тексту. «Відоме» і «нове» у тексті.


5.

 

Просте і складне речення, розділові знаки при них.

 

6.

 

Складні випадки правопису(орфограми в коренях, префіксах, суфіксах та на межі значущих частин слова).

 

7.

 

РЗМ 3. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль мовлення.


8


Контрольна робота №1 з теми «Повторення»(тести)


9

10.

 

Іменник: значення,морфологічні ознаки,синтаксична роль.

 

11.

 

Власні і загальні назви. Велика буква й лапки у власних назвах.

 

12.

 

Рід іменників(повторення). Іменники спільного роду.Стилістична роль роду іменників.

 

13.

 

РЗМ 4 Основні джерела,прийоми добору матеріалу для твору і його систематизація.Простий план власного висловлювання.

 

14.

 

Число іменників(повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.


15.

 

Відмінки іменників. Кличний відмінок в українській мові.

 

16

17.

 

Типи відмін іменників

 

18.

 

Контрольна робота №2 з теми « Іменник»(тести)

 

19.

 

РЗМ 5  Усний докладний переказ художнього тексту з елементами опису приміщення.

 

20.

 

Відмінювання іменників І відміни


21.

 

Відмінювання іменників ІІ відміни

 

22

23.

 

Закінчення іменників чоловічого роду в Р.В. однини

 

24.

 

Відмінювання іменників III відміни

 

25.

 

Відмінювання іменників IV відміни

 

26.

 

Особливості відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині.


27.

 

РЗМ 6  Контрольний переказ тексту з елементами опису приміщення

 

28.

 

Незмінювані іменники.

 

29.

 

РЗМ 7  Аналіз контрольного переказу.Читання мовчки

 

30.

 

Стилістична роль словотвірних засобів іменників(практично)

 

31.

 

Не з іменниками


32.

 

РЗМ 8.  Усний опис приміщення на основі особистих вражень

 

33

34.

 

Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичк-, -инн(я), -іння, -ив(о), -ев(о)

 

35.

 

 Написання і відмінювання імен по батькові та прізвищ

 

36.

 

Контрольна робота № 3 «Іменнник».2 (тести)

 

37.

 

 Прикметник:значення,морфологічні ознаки,синтаксична роль.


38.

 

Правопис голосних у закінченнях прикметників(повторення)


39.

 

РЗМ 9.Переклад з російської мови.

 


40.

 

Якісні, відносні та присвійні прикметники.

 

41.

 

Повні й короткі форми прикметників;паралельні відмінкові закінчення.

 

42.

 

Контрольний диктант

 

43.

 

Ступені порівняння прикметників.Утворення вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників.

 

44.

 

Прикметники твердої і м̓якої груп,їх відмінювання.


45.

 

Контрольна робота 4 з теми «Прикметник»ести)46.

 

Повторення вивченого за І семестр