Календарно-тематичне планування з української літератури (5 клас)

Автор публикации:

Дата публикации:

Краткое описание: ...


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

5 КЛАС

(70 год, 2 год на тиждень)


Контрольні роботи

Контрольні роботи

у формі:

  • контрольного класного твору;

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3




3

3


1



2

Уроки розвитку мовлення*

(РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

(ПЧ)

2

2

Література рідного краю

(ЛРК)

2

2

Виразне читання

1

1



І СЕМЕСТР



з/п


К-ть год.


Дата


Тема уроку




Д/З,

повторення


Вступ (1 год). Тема №1. СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

( 9 год +1 год ЛРК + 1 год ПЧ + 1 год РМ).


1

1


Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

ТЛ: образне слово.

С. 4-6, опрацювати, дати відповіді на питання 1-10, виписати образні слова із улюбленого вірша

2

1


Міфи і легенди українців. „Про зоряний Віз", „Чому пес живе коло людини?", „Дажбог".

ТЛ: фольклор, міф, легенда.

Опрацювати с. 8-9, виразно читати

с. 9-11, с 12-13 завдання

3

1


Реальні й фантастичні елементи людської поведінки в міфах і легендах. „Берегиня", „Неопалима купина", «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі».

Повторити с. 8-9, переказувати с. 13-19, с. 19-20 завдання

4

1


ЛРК № 1. Легенди нашого краю.

Переказувати одну з легенд

5

1


Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці», «Ой Морозе-Морозенку». Лицарство та відвага запорозьких козаків.

ТЛ: переказ.

Опрацювати с. 21; с. 21-27 переказувати, с. 27-28 завдання

6

1


Народні казки як жанр фольклору. Тематика народних казок, їхні різновиди. Побудова казки.

ТЛ: народна казка.

Опрацювати с. 29-30, с. 30-35 читати

7

1


Народне уявлення про добро і зло в казці «Про правду і кривду». Характери казкових героїв – позитивних і негативних персонажів. Фантастичне й реальне в казці.

Переказувати казку, с. 35-36 завдання

8

1


Мудрість і порядність простої людини в народній казці „Мудра дівчина". Характеристика казкових героїв.

Переказувати с. 36-40, с. 40-41 завдання

9

1


Добро і зло в народній казці „ Ох".

Переказувати с. 41-49, с. 50-52

10

1


Фантастичне і реальне в казці „Летючий корабель".

Переказувати с. 52-61, с. 61-62 завдання

11

1


ПЧ №1. „Мене чарує дивосвіт казок". Українські народні казки, прочитані самостійно.

Підготувати переказ улюбленої казки

12

1


РМ №1. Переказ народних уявлень про добро і зло, красиве і потворне, смішне і страшне (на основі текстів казок) (у).

Підготуватися до к/р, повторити матеріал

13

1


Контрольна робота №1 (літературний зоровий диктант) за темою „Світ фантазії, мудрості. Міфи і легенди українців. Народні казки".

Повторити вивчений матеріал


Тема №2. Літературні казки (10 год. УВЧ – 1 год. ПЧ – 1 год. ЛРК - 1 год).


14

1


Літературні казки. І.Франко. Дитинство письменника. І.Франко-казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). Казка „Фарбований Лис". Зміст твору.

ТЛ: літературна казка; особливості літературної казки, її відмінність од народної.

Опрацювати с. 63, вивчити біографію

І. Франка, прочитати с. 65-74,

15

1


УВЧ №1. Виразне читання казки І.Франка „Фарбований Лис". Лицемірство, зазнайство та хвалькуватість у казці.

Підготувати виразне читання уривку казки

16

1


І.Франко. „Фарбований Лис". Головні і другорядні персонажі. Образ Лиса, риси його характеру.

ТЛ. Інтонація читання. Мова автора і мова персонажів.

с. 74-75 завдання, підготуватися до ПЧ

17

1


ПЧ №2. І. Франко. Збірка «Коли ще звірі говорили».

Підготувати переказ однієї з казок І. Франка

18

1


В. Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. „Хуха-Моховинка". Образи фантастичних істот. Добро і зло в людському світі.

Опрацювати с. 76, прочитати с. 77-86, с. 87-88 завдання, запитання

19

1


В. Королів-Старий. Світлий, життєствердний погляд на світ у казці „Хуха-Моховинка"

ТЛ: портрет.

Опрацювати с. 88-89, с. 89-90 завдання

20

1


Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя мит- ця. Казка „Цар Плаксій та Лоскотон". Робота з текстом. Песимізм і оптимізм у казці.

Вивчити с. 91, прочитати с. 92-96

21

1


Фантастичне й реальне в казці В. Симоненка „Цар Плаксій та Лоскотон". Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона.

ТЛ: позова і віршована мова, рима, строфа, ритм)

Опрацювати с. 96-97, с. 97-98 завдання

22

1


Добро і зло в повісті-казці Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

Опрацювати с. 99, прочитати с. 99-111, с. 111-112 завдання

23

1


Символіка країни Недоладії та її мешканців у повісті-казці Г. Малик Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

Прочитати 112-123, с. 123-124 завдання

24

1


Своєрідність будови повісті-казки Г. Малик Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Жанрові й мовні особливості твору.

ТЛ: повість.

Прочитати с. 125-138, с. 138-139 завдання

25

1


ЛРК № 2. Казки письменників-земляків. Казка Степана Васильченка «Мені моє»

Підготувати переказ казки

26

1


Контрольна робота №2 (літературний диктант) за темою «Літературні казки».

Повторити вивчений матеріал


Тема №3. Із народної мудрості (6 год + 1 год РМ).


27

1


Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок.

ТЛ: загадка.

Вивчити напам’ять, опрацювати с. 140-142 , с. 143-144 завдання

28

1


Прислів'я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів'ях і приказках. ТЛ: прислів'я, приказка.

Опрацювати с. 145-146, с. 146-148 пояснити, с. 149 завдання

29

1


РМ №2. Краса і мудрість прислів'їв та приказок. Складання твору за прислів’ям «Діло майстра величає» (п).

Завершити роботу над твором

30

1


Леонід Глібов - відомий український поет і байкар. Фольклорна основа віршованих загадок. „Химерний, маленький…", „Що за птиця?".

Вивчити біографію с. 150, виразно читати вірші

31

1


Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості його поетичної мови. «Хто вона?», „Хто розмовляє?", „Хто сестра і брат?".

ТЛ: акровірш, порівняння.

Опрацювати с. 151-153, с. 153-154 завдання

32

1


Контрольна робота №3 (тестові завдання) за темою „Загадки, прислів'я та приказки. Творчість Л. Глібова".

Повторити вивчений матеріал

33

1


Повторення та узагальнення вивченого.

Скласти тести за вивченими творами



ІІ СЕМЕСТР


Тема №4. Історичне минуле нашого народу (5 год + 1 год РМ + 1 год УВЧ).


34

1


Повість минулих літ" - найдавніший літопис нашого народу. Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава».

ТЛ: літопис.

Опрацювати с. 156-158, переказувати с.158-161

35

1


Літописні оповіді: «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність.

Переказувати с.161-164,

с. 165 завдання

36

1


РМ №3. Усне переказування літописних оповідей. Удосконалення усного мовлення.

Підготувати переказ однієї з оповідей

37

1


Олександр Олесь. Поезії з книги «Княжа Україна». „Ярослав Мудрий"- поетична оповідь про минуле нашого народу.

Вивчити біографію с. 166, прочитати с.166-168, с. 169 завдання

38

1


О. Олесь. „Микита Кожум'яка" – ознаки драматичного твору, його будова. Добро і зло в драмі-казці.

ТЛ: драматичний твір і його побудова, гіпербола.

Прочитати

с. 170-192

39

1


УВЧ №2. Інсценування драми-казки О. Олеся „Микита Кожум'яка".

Опрацювати с. 192-194, підготуватися до к/р

40

1


Контрольна робота №4. Історичне минуле нашого народу (тести).


Повторити вивчений матеріал


Тема №5. Рідна Україна. Світ природи (14 год + 1 год РМ + 1 год ЛРК + 1 год ПЧ).


41

1


Степан Васильченко. «У бур’янах». Розповідь про дитинство Тараса Шевченка (на основі повісті С. Васильченка).

Прочитати с. 196-203,

вивчити напам’ять

2 абзац

42

1


Україна часів Т.Шевченка на основі оповідання С. Васильченка «У бур’янах».

Переказувати с.196-203, с. 203-204 завдання

43

1


Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе...». Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т.Шевченка.

ТЛ: ліричний твір, персоніфікація.

Опрацювати с. 205-206,

вивчити напам’ять

44

1


Т. Шевченко. „Садок вишневий коло хати". Художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

Вивчити напам’ять

с. 207, с. 207-208 завдання

45

1


Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. „Не бував ти у наших краях!".

Опрацювати с. 209, виразно читати

с. 209-210

46

1


П. Тичина. „Гаї шумлять…», „Блакить мою душу обвіяла…». Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П.Тичини.

ТЛ: метафора, епітет.

Вивчити напам’ять за вибором,

Опрацювати

с. 211-212,

с. 212-213 завдання

47

1


Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…». Дивовижний світ рідної природи в поезіях митця.

Вивчити біографію с. 214, виразно читати с. 214-216, с 216-217 завдання

48

1


Є. Гуцало. „Лось". Співчуття, милосердя − шлях до перемоги добра.

ТЛ: оповідання.

Прочитати

с. 217-225, опрацювати

с. 225

49

1


Є. Гуцало. „Лось". Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань в оповіданні.

Переказувати, с. 225-226 завдання

50

1


РМ №4. Художній етюд про природу (п).

Завершити роботу над етюдом

51

1


ЛРК №3. Образ природи рідного краю в дитячих творах письменників Донеччини. В. Сосюра. Вірші «Степ», «Надходить вечір…Синім ланом» М. Чернявський. Вірші «Донець», «Рідний край».

Підготувати виразне читання віршів

52

1


ПЧ №3. Твори українських письменників про природу. В. Шевчук. „Панна квітів".

Прочитати твір, підготуватися до к/р

53

1


Контрольна робота №5 (тестові завдання) за темою „Рідна Україна. Світ природи".

Повторити матеріал


Тема №6. Рідна Україна. Світ природи (продовження)

( 14 год + 1 год ПЧ + 1 год ЛРК).


54

1


Максим Рильський. Основні відомості про поета. Уміння бачити красу рідної природи і створювати її засобами поетичної мови. «Дощ», «Осінь-маляр із палітрою пишною…».

Опрацювати

с. 227-228, вивчити напам’ять за вибором

55

1


М. Рильський. Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям. «Люби природу не як символ…»

Виразно читати с. 229,

с 229-230 завдання

56

1


Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини.

Опрацювати

с. 231, прочитати с.231-238

57

1


Г. Тютюнник. «Дивак». Паралельність і єдність двох світів − природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.

Підготувати виразне читання опису природи

58

1


Г. Тютюнник. «Дивак». Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

Виконати завдання с. 239

59

1


Микола Вінграновський. «Перша колискова». Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту.

Опрацювати с. 240, виразно читати вірш

60

1


Микола Вінграновський. «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече...». Поезія − особливий спосіб вираження почуттів людини. Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора.

Виразно читати с. 240-241, с 242-243 завдання

61

1


Микола Вінграновський. «Сіроманець». Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи.

Прочитати

с. 243-260, с. 260-261 завдання

62

1


Микола Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

Прочитати с. 261-278, с. 278-280 завдання

63

1


Контрольний твір за темою «Добро завжди перемагає зло» (власне закінчення повісті Миколи Вінграновського «Сіроманець»).

Повторити вивчений матеріал

64

1


Аналіз контрольного твору. Конкурс на краще продовження повісті Миколи Вінграновського. «Сіроманець» (зачитування кращих учнівських робіт)

Підготуватися до ПЧ

65

1


ПЧ №4. Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки».

Підготувати переказ оповідання

66

1


ЛРК №4. М. Лісовська і К. Тесленко «Нічні сторожі». Тонке зображення внутрішніх переживань залишеного господарями на призволяще пса. Засудження невдячних господарів. Протиставлення в оповіданні добра злу».

Переказувати твір, підготуватися до к/р

67

1


Контрольна робота №6 (усні відповіді на запитання) за темою „Рідна Україна. Світ природи".

Повторити вивчений матеріал

68

1


Літературна вікторина «Дивовижний світ літературних героїв»

Підготувати розповідь про твір, який найбільше сподобався

69

1


Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року.

Література на літо





ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ’ЯТЬ


  1. Кілька загадок, прислів’я і приказки (на вибір).


  1. Т.Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…».


  1. П.Тичина. Один вірш (на вибір).


  1. М. Рильський. Один вірш (на вибір).