Решебник (ГДЗ) по учебнику Белорусский язык, 4 класс [Беларуская мова] (Т.М. Валынец, И.Э. Ратникова, И.С. Роуда, П.П. Шуба) 2010


Белорусский язык4 класс - 5 класс - 6 класс - 7 класс - 8 класс - 9 класс - 10 класс - 11 класс


Решебник по учебнику: Беларуская мова: выкананыя заданні з падрабязнымі тлумачэннямі: 4-ы кл.: давед. дапам. / уклад. Т. М. Канашэвіч. — Мінск: Кузьма, 2011. — 96 с.

Страницы решебника:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96


Следующая страница »»»

Решебник (ГДЗ) для Белорусский язык, 4 класс [Беларуская мова] (Т.М. Валынец, И.Э. Ратникова, И.С. Роуда, П.П. Шуба) 2010

Следующая страница »»»


Вялікае месца ў вывучэнні беларускай мовы займае выкананне практыкаванняў. Вучні часам не здольны самастойна зрабіць усе заданні школьнага падручніка. Таму гэты даведнік будзе карысны бацькам для дапамогі пры вывучэнні граматыкі і для кантролю правільнасці выканання хатніх заданняў.
Выданне змяшчае выкананыя заданні з падрабязнымі тлумачэннямі да падручніка Т. М. Валынец, I. Э. Ратнікавай, I. С. Роўды, П. П. Шубы «Беларуская мова. Падручнік для 4 класа агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання: у дзвюх частках».

ЗМЕСТ

Частка 1

Паўтарэнне вывучанага ў 3 класе......3

Тэкст. Сказ..........3

Слова...........6

Тэкст. Агульныя звесткі пра тэкст......9

Часткі тэксту. План тэксту.......10

Сказ...........15

Будова сказа..........15

Аднародныя члены сказа.......16

Словы, якія злучаюць аднародныя члены сказа.20

ШТО МЫ ВЕДАЕМ? .........27

Часціны мовы.........28

Назоўнік. Агульныя звесткі ......28

Род назоўнікаў........28

Лік назоўнікаў.........31

Скланенне назоўнікаў........34

Назоўны склон..........37

Родны склон.........38

Давальны склон .........39

Вінавальны склон.........40

Творны склон..........42

Месны склон....-.....43

ШТО МЫ ВЕДАЕМ? .........45

Частка 2

Часціны мовы.........46

Прыметнік. Агульныя звесткі......46

Змяненне прыметнікаў па родах ......47

Змяненне прыметнікаў па ліках......48

Скланенне прыметнікаў.......49

Назоўны склон.........50

Родны склон..........51

Давальны склон ........51

Вінавальны склон........53

Творны склон.........54

Месны склон..........55

Скланенне прыметнікаў у множным ліку.....56

ШТО МЫ ВЕДАЕМ? .........57

Займеннік..........58

Займеннікі 1; 2, 3-й асобы .......59

Змяненне асабовых займеннікаў па склонах...60

Правапіс прынзоўнікаў з займеннікамі.....62

ШТО МЫ ВЕДАЕМ? .........63

Дзеяслоў..........64

Неазначальная форма дзеяслова......66

Змяненне дзеясловаў па ліках......67

Змяненне дзеясловаў па часах......68

Змяненне дзеясловаў цяперашняга і будучага часу...70

I і II спражэнне дзеясловаў......72

1-я асоба дзеясловаў ........73

2-я асоба дзеясловаў ........74

3-я асоба дзеясловаў........75

Змяненне дзеясловаў прошлага часу....79

ШТО МЫ ВЕДАЕМ?.........82

Прыслоўе..........83

ШТО МЫ ВЕДАЕМ?.........86

Паўтарэнне...........87

Тэкст. сказ..........87

Назоўнік. Прыметнік. Займеннік.....88

Дзеяслоў. Прыслоўе.........90


© 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.