Решебник (ГДЗ) по учебнику Белорусский язык, 7 класс [Беларуская мова] (Г.М. Валочка, С.А. Язерская) 2009


Белорусский язык4 класс - 5 класс - 6 класс - 7 класс - 8 класс - 9 класс - 10 класс - 11 класс


Решебник по учебнику: Правяраем дамашнія заданні: Беларуская мова: 7-ы кл.: Каментарыі да вучэбнага дапаможніка «Беларуская мова» (2009) для 7 класа агулыіаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучаішя (аўтары Г. М. Валочка, С. А. Язерская) / склад. С. I. Цыбульская. - 2-е выд. выпр. - Мінск: Сэр-Внт, 2010. - 264 с.

Страницы решебника:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264


Следующая страница »»»

Решебник (ГДЗ) для Белорусский язык, 7 класс [Беларуская мова] (Г.М. Валочка, С.А. Язерская) 2009

Следующая страница »»»


Падаюцца ўзоры выканання вусных і пісьмовых практыкаванняў падручніка для 7-га класа агульнаадукацыйных устаноў (2009 г.). Вялікая ўвага надаецца паўтарэнню вывучанага раней, сістэматызацыі лінгвістычных ведаў, тлумачэнню незразумелых слоў.
Гэтым дапаможнікам могуць карыстацца настаўнікі бсларускай мовы школ і гімназій, вучні і іх бацькі.

ЗМЕСТ

Прадмова.......3

Беларуская мова - пацыяналыіая мова беларускага народа..6

Паўтарэннс вывучанага ў У-УІ класах....12

Марфалогія і арфаграфія......33

Дзеепрыметнік......—

Дзеепрыслоўе......58

Прыслоўе........72

Службовыя часціны мовы......133

Прыпазоўнік.....137

Злучнік........159

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага ....181

Часціца........184

Выклічнік........196

Пераход слоў адной часціны мовы ў іншую....199

Падагулыіенне і сістэматызацыя вывучанага за год....203

Дадатак........217

Дадатак 1........217

Дадатак 2......218

Дадатак 3........219

Дадатак4.....221

Дадатак 5........224

Дадатак 6........226

Дадатак 7........230

Дадатак 8........232

Дадатак 9........233

Дадатак 10........234

Дадатак 11........235

Дадатак 12........236

Дадатак 13......236

Дадатак 14........241

Дадатак 15 ......242

Дадатак 16........242

Дадатак 17 .......248

Дадатак 18........256

Дадатак 19.......257

Дадатак 20 ........258

Дадатак21........260

Дадатак 22 ........262

Літаратура........263

© 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.