Решебник (ГДЗ) по учебнику Белорусский язык, 9 класс [Беларуская мова] (Н.М. Гордей, П.Л. Новицкий, З.М. Томашевич) 2011


Белорусский язык4 класс - 5 класс - 6 класс - 7 класс - 8 класс - 9 класс - 10 класс - 11 класс


Решебник по учебнику: Правяраем дамашнія заданні: Беларуская мова: 9-ы кл.: камент. да практыкаванняў падручніка «Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 9 класа агулыіаадукацыйных устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання», 2011 г. (аўтары Н.М. Гардзей, П. Л. Навіцкі, 3.М. Тамашэвіч) / склад. С.I. Цыбульская. - 3-е выданне. - Мінск: Сэр-Впт, 2012. - 304 с.

Страницы решебника:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293


Следующая страница »»»

Решебник (ГДЗ) для Белорусский язык, 9 класс [Беларуская мова] (Н.М. Гордей, П.Л. Новицкий, З.М. Томашевич) 2011

Следующая страница »»»


У дапаможніку падаюцца ўзоры выканання вусных і пісьмовых практыка-ванняў падручніка «Беларуская мова» для 9-га класа ўстаноў агульнай адукацыі (2011 г.). Вялікая ўвага надаецца паўтарэнню вывучанага раней, сістэматызацыі лінгвістычных ведаў, тлумачэнню незразумелых слоў, а таксама падрыхтоўцы да экзамену па беларускай мове за курс базавай школы.
Дапаможнікам могуць карыстацца настаўнікі беларускай мовы школ і гімназій, вучні і іх бацькі.

ЗМЕСТ

ПРАДМОВА........3

Беларуская мова ў сям'і славянскіх моў і моў народаў свету..6

Паўтараем тэму (с. 7)......10

Паўтарэнне вывучанага ў У-УІІ класах....12

Складаны сказ: будова, значэнне, ужыванне....40

Паўтараем тэму (с. 34)......55

Складаназлучаныя сказы: будова, значэнне, ужыванне..58

Складаназалежны сказ: будова, значэнне, ужыванне....97

Паўтараем тэму (с. 129)......154

Бяззлучнікавы складаны сказ: будова, значэнне, ужыванне ..158

Паўтарасм тэму (с. 160)......202

Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак: будова, значэнне, ужыванне.......204

Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай: будова, значэнне, ужыванне ......238

Паўтараем тэму (с. 226)......254

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год....256

ЛІТАРАТУРА........289

© 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.