Решебник (ГДЗ) по учебнику Белорусский язык, 10 класс [Беларуская мова] (Г.М. Валочка, Л.С. Васюкович, В.У. Зелянко, У.П. Сауко) 2009


Белорусский язык4 класс - 5 класс - 6 класс - 7 класс - 8 класс - 9 класс - 10 класс - 11 класс


Решебник по учебнику: Правяраем дамашнія заданні: Беларуская мова: 10-ы кл.: камент. да практыкаванняў падручніка «Беларуская мова: вучэб-ны дапаможнік для 10-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання», 2009 (аўтары Г. М. Валочка, Л. С. Васюковіч, В. У. Зелянко, У. П. Саўко) / склад. С. I. Цыбульская. - 2-е выд., выпр. - Мінск: Сэр-Вит, 2011. - 248 с.

Страницы решебника:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244


Следующая страница »»»

Решебник (ГДЗ) для Белорусский язык, 10 класс [Беларуская мова] (Г.М. Валочка, Л.С. Васюкович, В.У. Зелянко, У.П. Сауко) 2009

Следующая страница »»»


У дапаможніку падаюцца ўзоры выканання вусных і пісьмовых практыка-ванняў падручніка для 10-га класа агульнаадукацыйных устаноў (2009 г.). Вялікая ўвага надаецца паўтарэнню вывучанага рансй, сістэматызацыі лінгвістыч-ных всдаў, тлумачэнню незразумелых слоў, а таксама падрыхтоўцы да экзамсну па бсларускай мове за курс сярэдняй школы.
Дапаможнікам могуць карыстацца настаўнікі беларускай мовы школ і гімназій, вучні і іх бацькі.

ЗМЕСТ

ПРАДМОВА......3

УВОДЗІНЫ. МАЎЛЕННЕ......6

ТЭКСТ.....29

СТЬІЛІСТЫКА......50

СЛОВА Ў ТЭКСЦЕ......80

СЛОВАЗЛУЧЭННЕ I СКАЗ У ТЭКСЦЕ....153

ДАДАТАК 1

Сучасная беларуская вясковая хата....216

Мой пакой......-

Маякватэра......218

ДАДАТАК 2

Рэцэнзіі на лінгвістычныя артыкулы....219

ДАДАТАК 3

Паведамленне пра Кірылу і Мяфодзія....221

ДАДАТАК 4

Выказвашіі вядомых людзей пра родную мову..224

ДАДАТАК 5

Узоры нататкі......225

ДАДАТАК 6

Узоры артыкулаў на грамадска-палітычпую і маралына-этычную тэмы........229

ДАДАТАК 7

Варыянты тэкстаў-апісанняў адной і той жа з'явы ў розных

стылях маўлеішя....231

ДАДАТАК 8

Дрэва вечнасці......234

Рабіна......-

Ліпа........235

Ландыші........236

Незабудкі .......-

ДАДАТАК 9

Кароткі слоўнік ахраматычных колераў і асноўпых колераў спектра.... 237

ДАДАТАК 10

Узоры тэкстаў (апісашіе помніка)... -

ЛІТАРАТУРА... 241

© 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.