Пятрусь Броўка. Сочинения по произведениям.

  • Iдэйны змест паэмы Пятруся Броукi "Голас сэрца". Вобраз мацi-паланянкi. Лiрызм i пубiцыстычнасць твора, яго антываенная накiраванасць.
  • Асноуныя матывы i вобразы лiрiкi Петруся Броукi. Асаблiвасцi яго паэтычнага стылю.