Іншае (Разное). Сочинения по разным произведениям.

 • Нябесная заступніца Беларусі Ефрасіння Полацкая.
 • Мова – духоўны скарб народа.
 • Родная мова і яе значэнне.
 • 'Слова пра паход Ігаравы' - паэтычны помнік рускага, Беларускага і Украінскага народаў
 • Дзяды - вытокі кожнага народа.
 • Подзвіг i трагедыя Францыска Скарыны.
 • Постаці далёкай мінуўшчыны.
 • Сучасная беларуская проза.
 • Сучасная беларуская паэзія.
 • Паганскі светапогляд і натурфіласофія.
 • Гісторыя беларускай літаратуры.
 • Беларуская Літаратура.
 • Вобраз Беларусі і Беларусаў у польскай літаратуры 1945-1991.
 • Францыск Скарына i Мiкола Гусоускi — выдатныя прадстаунiкi беларускай культуры 16 стагоддзя. Значэнне iх лiтаратурна-асветнiцкай дзейнасцi.
 • Сучасная беларуская проза, яе тэматыка, асноуныя героi на прыкладзе двух-трох творау.
 • Сучасная беларуская драматургiя, яе тэматыка, асаблiвасцi на прыкладзе двух-трох творау.
 • Тэма Вялiкай Айчынна вайны у сучаснаснай беларускай прозе на прыкладзе двух-трох творау.
 • Тэма гiстарычнага мiнулага у сучснай беларускай прозе на прыкладзе двух-трох творау.
 • Сучасная беларуская паэзiя, яе тэмы i вобразы на прыкладзе творчасцi 2-3 паэтау.
 • Па старонках твораў пра мінулае.
 • Нябесная заступніца Беларусі - Ефрасіння Полацкая. *
 • Падзеі і факты беларускай гісторыі ў "Слове пра паход Ігараў".
 • Беларуска-літоўскае летапісанне.
 • Палемічная літаратура (канец ХVI - пачатак XVII ст.).
 • "Каб збыць няволі путы..." (дзейнасць філаматаў і філарэтаў).
 • Паэзія вогненных гадоў.
 • © 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.