Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Сочинения по произведениям.

 • Вобраз Навума Прыгаворкі ў п'есе Вінцэнта Дуніна-Марцікевіча "Ідылія"
 • «А суддзі хто?» (Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч «Пінская шляхта»)
 • Крытыка царскай судовай бюракратыі ў камедыі Вінцэнта Дуніна-Марцікевіча "Пінская шляхта"
 • Супярэчлівы характар адносін Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча да прыгоннага ладу ў паэме "Гапон"
 • Тэма бацькоў i дзяцей у камедыі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта"
 • “Шлях першапраходцы”(пра творчасць Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча)
 • Кручкоў - тыповы прадстаўнік царскай сістэмы чыноўнікаў (па камедыі "Пінская шляхта" В. Дуніна-Марцінкевіча).
 • Крытыка царскіх чыноўнікаў у п'есе В. Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта".
 • Пан і селянін у творчасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча.
 • Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. (1807-1884)
 • Характарыстiка творчасцi Вінцэнта Дунiна-Марцiнкевiча. Культурна-асветнiцкая дзейнасць пiсьменнiка.
 • Жанр твора Вінцэнта Дунiна-Марцiнкевiча "Пiнская шляхта. Характарыстыка дзеючых асоб п'есы. Мова персанажау.
 • "Ідылія" В. Дуніна-Марцінкевіча.
 • Гуманістычны пафас паэмы В. Дуніна-Марцінкевіча "Гапон".
 • Крытыка царскай судовай бюракратыі ў камедыі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта". *
 • Жыццё i творчасць Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча: палемічныя заметкі.




 • © 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.