Цётка (Тётка) Элаіза Пашкевіч. Сочинения по произведениям.

  • Апавяданне Цёткі 'Прысяга над крывавымі разорамі'
  • Творчая спадчына Цеткi. Асноуныя мацiвы яе лiрыкi.
  • Рэвалюцыйна-вызваленчыя матывы ў творчасці Цёткі.
  • Тэма рэвалюцыі ў апавяданні Цёткі "Прысяга над крывавымі разорамі".