Янка Купала. Сочинения по произведениям.

 • Мастацкія асаблівасці паэмы Янкі Купалы "Безназоўнае".
 • Патрыятычная лірыка ў паслярэвалюцыйнай творчасці Янкі Купалы.
 • Паэма Янкі Купалы "Тарасава доля".
 • Уладар беларусская песні (тэма паэта і паэзіі ў творчасці Янкі Купалы").
 • Услаўленне Бандароўны ў аднаіменнай паэме Янкі Купалы.
 • Прарок.
 • Тэма Беларусі ў лірыцы Янкі Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя.
 • Тэма паэта і паэзіі ў творчасці Янкі Купалы.
 • Данута Бічэль "Я песняй мілую сваю праслаўлю..." да 120-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы.
 • Янка Купала - драматург. Трагікамедыя "Тутэйшыя": шлях да чытача і гледача.
 • Вобразы Сымона і Лявона Зяблікаў у драме Янкі Купалы "Раскіданае гняздо".
 • Пошукі маладым пакаленнем рэальных шляхоў вызвалення бацькаўшчыны (па пьесе Янкі Купалы "Раскіданае гняздо"). (Автор: TM@J)
 • Сачыненне па твору Янкi Купалы Паулiнка.
 • Вобразы Паўлінкі і пана Быкоўскага у камедыі Янкі Купалы "Паўлінка".
 • Iдэйны змест паэмы Янкi Купалы "Тарасова доля". Паказ трагiчнага лесу народнага песняра у паэме.
 • Асноуныя матывы i вобразы дакастрычнiцкай творчасцi Янкi Купалы. Вобраз народа у творчасцi паэта.
 • Месца i назначэнне жаночых вобразау у трылогii Якуба Коласа "На ростанях".
 • Тэмы i вобразы лiрiкi Янкi Купалы паслякастрычнiцкага часу. Перакладчыцкая дзейнасць паэта.
 • Тэма паэта i паэзii у творчасцi Янкi Купалы. Дэмакратызм i народнасць яго творчасцi.
 • Iдэйны змест паэмы Янкi Купалы "Бандароуна". Сутнасць канфлiкту. Раскрыцце маральных якасцей герояу. Фальклорная аснова твора.
 • Паказ у драме Янкi Купалы "Расiданае гняздо" пошуку героямi шляхоу змагання за шчасце, зямлю i волю. Растлумачыць сэнс назвы твора.
 • Майстэрства Янкі Купалы - Драматурга.
 • Тэма мастака і мастацтва ў паэме Янка Купалы "Курган".
 • Матывы трагізму ў драматычных паэмах Янкі Купалы "Адвечная песня" і "Сон на кургане".
 • Услаўленне народнай гераіні Бандароўны ў аднаіменнай паэме Янкі Купалы.
 • Вобраз Сымона ў драме Янкі Купалы "Раскіданае гняздо".
 • Вобразы Паўлінкі і пана Быкоўскага ў камедыі Янкі Купалы "Паўлінка".
 • Тэма Беларусі ў лірыцы Янкі Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя.
 • Паказ трагічнага лёсу народнага паэта ў паэме Янкі Купалы "Тарасава доля".
 • Тутэйшыя ў аднаіменнай камедыі Янкі Купалы.
 • Тэма паэта і паэзіі ў творчасці Янкі Купалы. *
 • © 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.