Якуб Колас. Сочинения по произведениям.

 • Вобраз Сымона ў паэме Якуба Коласа "Сымон-Музыка".
 • "Новая Зямля" - энцыклапедыя жыцця беларусскага сялянства ў дарэвалюцыйны час.
 • Паэма Якуба Коласа "Сымон-Музыка".
 • Пейзажная лірыка Якуба Коласа.
 • Вобраз роднага краю, малюнкі беларускай прыроды ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
 • Духоўны свет, маральная высакароднасць Андрэя Лабановіча з трылогіі Якубы Коласа "На ростанях".
 • Інтэлегенцыя ў трылогіі Якуба Коласа "На ростанях".
 • Народ у трылогіі Якуба Коласа "На ростанях".
 • Мастацкія асаблівасці паэмы "БЕЗНАЗОЎНАЕ"
 • Духоўны свет, маральная высакароднасць Андрэя Лабановіча (трылогія Я. Коласа "На ростанях").
 • Народ у трылогii Якуба Коласа "На ростанях". Iдэйна-мастацкая роля вобразау сялян-палешукоу.
 • Карцiны роднай прыроды у паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
 • Паказ духоунага багацця працоунага чалавека у паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
 • Паэма "Новая зямля"-- мастацкая энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства у дакастрычнiцкi час. Тыповасць вобразау.
 • Вобраз Лабаноiча у трылогii Я.Коласа "На росстанях". Духоуны свет, маральная высакародносць героя.
 • Асноуныя матывы i вобразы дарэвалюцыйнай лiрыкi Якуба Колоса. Тэма роднага краю у яго паэзii.
 • Месца i назначэнне жаночых вобразау у трылогii Якуба Коласа "На ростанях".
 • Асноўныя матывы і вобразы дарэвалюцыйнай лірыкі Якуба Коласа.
 • Паэма Якуба Коласа "Новая зямля" - энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства ў дарэвалюцыйны час.
 • Жыццёвая дарога Міхала (паэма Якуба Коласа "Новая зямля").
 • Вобраз дзядзькі Антося ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
 • Незабыўны свет маленства (дзеці ў "Новай зямлі" Якуба Коласа).
 • Карціны прыроды ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
 • Беларускі Музыка-Арфей (па паэме Якуба Коласа "Сымон-Музыка").
 • Духоўны свет, маральная высакароднасць Андрэя Лабановіча (трылогія Якуба Коласа "На ростанях").
 • Сяляне-палешукі і інтэлегенцыя ў трылогіі Якуба Коласа "На ростанях".
 • "Казкі жыцця" людскога... (алегарычныя апавяданні Якуба Коласа).
 • © 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.