ВНИМАНИЕ! Это раздел УЧЕБНИКОВ, раздел решебников в другом месте.

[ Все учебники ] [ Букварь ] [ Математика (1-6 класс) ] [ Алгебра ] [ Геометрия ] [ Английский язык ] [ Биология ] [ Физика ] [ Химия ] [ Информатика ] [ География ] [ История средних веков ] « История Беларуси » [ Русский язык ] [ Украинский язык ] [ Белорусский язык ] [ Русская литература ] [ Белорусская литература ] [ Украинская литература ] [ Основы здоровья ] [ Зарубежная литература ] [ Природоведение ] [ Человек, Общество, Государство ] [ Другие учебники ]

Билеты и ответы для экзамена по Истории Беларуси за 9 и 11 класс.

[ Все 46 вопросов к билетам ]

Билет № 1

Вопрос № 1: Жыццё і заняткі першабытных людзей на тэрыторыі Беларусі
Вопрос № 2: Беларусь у гады Першай сусветнай вайны

Билет № 2

Вопрос № 1: Усходнеславянскія плямёны на тэрыторыі Беларусі ў IX—XI стст.: гаспадарчае і грамадскае развіццё
Вопрос № 2: Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Беларусі. Устанаўленне ўлады Саветаў

Билет № 3

Вопрос № 1: Полацкаекнястваў ІХ—XI стст. Княжацка-вечавы лад
Вопрос № 2: Стварэнне беларускай дзяржаўнасці (снежань 1917 г. — ліпень 1920 г.)

Билет № 4

Вопрос № 1: Развіццё культуры на беларускіх землях у X—XIII ст.ст
Вопрос № 2: Савецкая Беларусь у гады новай эканамічнай палітыкі

Билет № 5

Вопрос № 1: Утварэнне Вялікага княства Літоўскага. Умацаванне велікакняжацкай улады ў першай палове XIV ст
Вопрос № 2: Палітыка беларусізацыі і развіццё культуры ў БССР у 1920-1930-я гг

Билет № 6

Вопрос № 1: Дзяржаўны лад Вялікага княства Літоўскага ў другой палове XIV—XV ст. Крэўская унія
Вопрос № 2: Індустрыялізацыя і калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў БССР

Билет № 7

Вопрос № 1: Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага ў другой палове XIV — пачатку XV ст. Грунвальдская бітва
Вопрос № 2: Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР у канцы 20-х — 30-я гг. ХХ ст

Билет № 8

Вопрос № 1: Гаспадарчае жыццё ў Вялікім княстве Літоўскім у другой палове XIV - XV ст
Вопрос № 2: Становішча Заходняй Беларусі ў 1921 — 1939 гг. Уз'яднанне беларускага народа ў складзе БССР

Билет № 9

Вопрос № 1: Культура Беларусі ў XIV—XV ст. ст
Вопрос № 2: Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі БССР. У станаўленне акупацыйнага рэжыму

Билет № 10

Вопрос № 1: Утварэнне Рэчы Паспалітай. Становішча Вялікага княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай
Вопрос № 2: Усенародная барацьба супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у БССР

Билет № 11

Вопрос № 1: Францыск Скарына — усходнеславянскі, беларускі першадрукар, гуманіст і асветнік
Вопрос № 2: Вызваленне БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

Билет № 12

Вопрос № 1: Культура Беларусі ў XVI — першай палове XVII ст. Берасцейская царкоўная унія
Вопрос № 2: Пераход БССР да мірнага жыцця. Аднаўленне народнай гаспадаркі ў 1945—1953 гг

Билет № 13

Вопрос № 1: Сельская гаспадарка і гарадское жыццё ў Беларусі y XVI-XVII ст
Вопрос № 2: Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё БССР у 1945-1953 гг

Билет № 14

Вопрос № 1: Культура Беларуси ў другой палове XVII—XVIII ст
Вопрос № 2: Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН. Рэспубліка Беларусь у сусветным супольніцтве

Билет № 15

Вопрос № 1: Падзелы Рэчы Паспалітай. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі
Вопрос № 2: Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у другой палове 50-х — першай палове 60-х гг. XX ст

Билет № 16

Вопрос № 1: Беларусь у вайне 1812 г
Вопрос № 2: Развіццё культуры ў БССР у другой палове 50-х — першай палове 60-х гг. XX ст

Билет № 17

Вопрос № 1: Эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове XIX ст. Крызіс феадальна-прыгонніцкага ладу
Вопрос № 2: Галоўныя дасягненні ў грамадска-палітычным жыцці БССР у сярэдзіне 50-х — сярэдзіне 80-х гг. XX ст

Билет № 18

Вопрос № 1: Адмена прыгоннага права. Асаблівасці буржуазных рэформаўу Беларусі
Вопрос № 2: Культурнае жыццё ў БССР у другой палове 60-х — першайпалове 80-х гг. ХХ ст.

Билет № 19

Вопрос № 1: Паўстанне 1863 г. у Беларусі. Погляды і дзейнасць К. Каліноўскага
Вопрос № 2: Развіццё народнай гаспадаркі БССР у другой палове 60-х — першай палове 80-х гг. XX ст

Билет № 20

Вопрос № 1: Культура Беларусі ў XIX ст
Вопрос № 2: Эканамічнае становішча Беларусі ў другой палове 80-х-пачатку 90-х гг. ХХ. ст

Билет № 21

Вопрос № 1: Развіццё капіталізму ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы Беларусі ў пачатку XX ст. Сталыпінская аграрная рэформа
Вопрос № 2: Змены ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі ў другой палове 80-х — пачатку 90-х гг. XX ст

Билет № 22

Вопрос № 1: Культура Беларусі ў пачатку XX ст
Вопрос № 2: Утварэнне суверэннай Рэспублікі Беларусь. Кансты- туцыя Рэспублікі Беларусь. Утварэнне Саюза Беларусі і Расіі

Билет № 23

Вопрос № 1: Рэвалюцыі 1905—1907гг. і Лютаўская 1917г. у Беларусі: прычыны, асноўныя падзеі, вынікі
Вопрос № 2: Развіццё культуры ў Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе

Все учебники по Истории Беларуси Другие учебные материалы по Истории Беларуси:
© 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.