ВНИМАНИЕ! Это раздел УЧЕБНИКОВ, раздел решебников в другом месте.

[ Все учебники ] [ Букварь ] [ Математика (1-6 класс) ] [ Алгебра ] [ Геометрия ] [ Английский язык ] [ Биология ] [ Физика ] [ Химия ] [ Информатика ] [ География ] [ История средних веков ] « История Беларуси » [ Русский язык ] [ Украинский язык ] [ Белорусский язык ] [ Русская литература ] [ Белорусская литература ] [ Украинская литература ] [ Основы здоровья ] [ Зарубежная литература ] [ Природоведение ] [ Человек, Общество, Государство ] [ Другие учебники ]

Все 150 вопросов (оглавление) - 150 вопросов и ответов по Истории Беларуси

[ Все 150 вопросов (оглавление) ] - [ Персоналии ]

1. Якія старажытныя плямёны былі нашымі продкамі?
2. Калі на беларускай зямлі з'явіліся курганы?
3. Якіх багоў шанавалі нашыя продкі ў дахрысціянскія часы?
4. Якія беларускія дзяржавы былі ў старажытнасці?
5. Хто такія Рагвалод і Рагнеда?
6. Калі прыйшло ў Беларусь хрысціянства?
7. Ці быў старажытнарускі народ?
8. У якім часе Полацкае княства дасягнула найбольшае велічы?
9. Хто такая Еўфрасіння Полацкая?
10. Хто такі Кірыла Тураўскі?
11. Чым вызначыўся Расціслаў Смаленскі?
12. Хто такія Клім Смаляціч і Аўрам Смаленскі?
13. Ці была ў Беларусі мангола-татарская няволя?
14. Хто такі Меркур Смаленскі?
15. Як адбіваліся нашыя продкі ад крыжацкае навалы?
16. Чым славуты Давыд Гарадзенскі?
17. Ці праўда, што літоўцы заваёўвалі Беларусь?
18. Хто такі Міндоўг?
19. Адкуль паходзіць найменне «літва»?
20. Хто такі Гедзімін?
21. Калі распачалося суперніцтва паміж Вільняй і Масквою?
22. Якая мова была дзяржаўнай у Вялікім Княстве Літоўскім?
23. Хто такі Альгерд?
24. Хто такія тры віленскія пакутнікі?
25. Хто такі Ягайла?
26. Што такое Крэўская вунія?
27. Чаму Вітаўта называюць вялікім?
28. Адкуль з'явіліся ў нас татары?
29. Чым вызначыліся беларусы ў бітве пад Дуброўнай?
30. Калі ў Беларусі пасяліліся габраі?
31. Які ўдзел бралі беларусы ў гусіцкіх войнах?
32. Хто такі Казімір Ягайлавіч?
33. Чаго дамагалася Марфа Пасадніца?
34. Што такое магдэбургскае права?
35. Што такое шляхта?
36. Чым адметнае княжанне Аляксандра?
37. Хто такі Кастусь Астрожскі?
38. Хто здабыў славу «літоўскага Геркулеса»?
39. Хто такі Жыгімонт Стары?
40. У якіх бітвах беларусы перамагалі крымскіх татараў?
41. Хто заснаваў беларускае кнігадрукаванне?
42. Хто такі Мікола Гусоўскі?
43. Калі было запачаткавана беларускае канстытуцыйнае права?
44. Што такое паны-рада?
45. Што такое Вялікае Княства Літоўскае?
46. Чаму ў Беларусі маскоўскага цара Івана ІV называюць Жахлівым?
47. З кім біліся нашыя продкі на Іван-полі?
48. Што такое «валочная памера»?
49. Што такое Люблінская вунія?
50. Што такое рэч паспалітая?
51. Якое месца ў нашай гісторыі займае Сцяпан Батура?
52. Што такое Рэфармацыя?
53. За што ў свеце шануюць Сымона Буднага?
54. Хто такі Васіль Цяпінскі?
55. Хто заслужыў імя «віленскага Альда»?
56. Адкуль і калі прыйшла ў Беларусь каталіцкая вера?
57. Хто такі Астафей Валовіч?
58. Хто такі Леў Сапега?
59. Калі была выдадзеная першая беларуская граматыка?
60. Хто заснаваў кнігадрукаванне ў Маскве?
61. Што такое брацтвы?
62. Хто такія езуіты?
63. Што такое Берасцейская вунія?
64. Што такое вуніяцтва?
65. Чаму нашы магнаты пераходзілі з праваслаўя ў каталіцтва?
66. Хто такі Язафат Кунцэвіч?
67. Што такое «Літоўская метрыка»?
68. Калі быў заснаваны першы ўніверсітэт у Беларусі?
69. Ці быў «залаты век» у гісторыі Беларускай дзяржавы?
70. Чым славуты Ян Кароль Хадкевіч?
71. Якая марская бітва ўвайшла ў летапіс беларускай вайсковай славы?
72. Хто такія «лісоўчыкі»?
73. Чым вызначыўся Януш Радзівіл?
74. Якая мова была даўней сродкам дыпламатычных дачыненняў ва Ўсходняй Эўропе?
75. Хто вынайшаў шматступеневую ракету?
76. Што рабілі беларусы ў Маскве ў ХVІІ стагоддзі?
77. Хто стварыў літары, якімі мы сёння карыстаемся?
78. Хто такі Сільвестар Косаў?
79. Ці былі ў Беларусі казакі?
80. Хто такі Андрэй Баболя?
81. Што такое «лібэрум вета»?
82. Якія былі прычыны заняпаду Вялікага Княства Літоўскага?
83. Якая роля ў нашай гісторыі належыць Пятру І?
84. Хто такі Тадэвуш Рэйтан?
85. Як беларусы страцілі сваю дзяржаўнасць?
86. Калі ў Беларусі пасяліліся расейцы?
87. Што такое «Паўлаўская рэспубліка»?
88. Хто такі Тадэвуш Касцюшка?
89. Які след у гісторыі Беларусі пакінуў А.Сувораў?
90. На чыім баку былі беларусы ў вайне 1812 года?
91. Як беларусы змагаліся супраць расейскага панавання?
92. Хто такія «філаматы»?
93. Што такое Полацкая акадэмія?
94. Як вуніяты вярнуліся ў праваслаўе?
95. Хто такі Кастусь Каліноўскі?
96. Што такое «западно-руссизм»?
97. Як здарылася, што Жамойць пачала называцца Літвою?
98. Адкуль у Беларусі ўзяліся палякі?
99. Хто такі Браніслаў Эпімах-Шыпіла?
100. Калі паўстала першая беларуская палітычная партыя?
101. Хто такія Іван і Антон Луцкевічы?
102. Хто такі Вацлаў Іваноўскі?
103. Хто такі Вацлаў Ластоўскі?
104. Чаму час нашага Адраджэння пачатку ХХ стагоддзя называецца «нашаніўскім кругабегам»?
105. Як адбывалася Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Беларусі?
106. Чаму камуністы разагналі Першы Ўсебеларускі кангрэс?
107. Ці была БНР марыянеткавай дзяржавай?
108. У якіх межах былі абвешчаныя Беларуская Народная Рэспубліка і БССР?
109. Ці была ў Беларусі Грамадзянская вайна?
110. Хто такая Палута Бадунова?
111. Хто такі Кастусь Езавітаў?
112. Як дзялілі Беларусь у Берасці, Маскве і Рызе?
113. Чаму бальшавікі пайшлі на стварэнне БССР?
114. Якія землі былі адабраныя ад БССР Масквою ў 1919 годзе і не вернутыя дагэтуль?
115. Дзе ў Беларусі былі арганізаваныя паўстанні супраць камуністаў?
116. За што ваяваў Станіслаў Булак-Булаховіч?
117. Што такое Слуцкі збройны чын?
118. Ці скасавала Берлінская канферэнцыя БНР?
119. Што такое «працэс Лістапада»?
120. За што змагаліся ваяры «Зялёнага Дуба»?
121. Чаму бальшавікі дазволілі беларусізацыю?
122. Што такое «Мангольскі праект»?
123. Чаму была разгромленая Беларуская Сялянска-Работніцкая Грамада?
124. Хто такі Мельхісэдэк?
125. Як адбывалася калектывізацыя?
126. Як усталёўвалася таталітарная сістэма ў БССР?
127. Якія пласты беларускага народа найбольш пацярпелі ад камуністычнага тэрору?
128. Як бальшавікі рэфармавалі беларускую мову?
129. Калі паўстаў хрысціянска-дэмакратычны рух ў Беларусі?
130. Якія былі мэты польскага змагання з беларускім нацыянальным рухам у Заходняй Беларусі?
131. Як Вільня сталася жамойцкім горадам?
132. Дзе беларусы змагаліся супраць фашызму?
133. Якую ролю адыгралі савецкія спецслужбы пад час нямецкай акупацыі Беларусі?
134. Супраць каго ваявала «Армія Краёва» ў Беларусі?
135. Што такое Саюз Беларускіх Патрыётаў?
136. Хто такі Расціслаў Лапіцкі?
137. Што такое Цэнтар Беларускага Вызваленчага Руху?
138. Ці была КПБ партыяй?
139. Дзе ў свеце жывуць беларусы?
140. Якіх славутых людзей дала свету Беларусь?
141. Якія войны прынеслі найбольшыя страты народу Беларусі?
142. Які лёс старадаўных музейных і бібліятэчных збораў у Беларусі?
143. Як чужынцы скарыстоўвалі існаванне ў Беларусі розных рэлігій?
144. Якія выдатныя польскія дзеячы з паходжання беларусы?
145. Якія дзеячы расейскае навукі і культуры з паходжання беларусы?
146. Як беларусы называлі сябе і сваю мову ў розныя часы?
147. Як узніклі нашы дзяржаўныя сімвалы?
148. Якія гарады былі сталіцамі Беларусі?
149. Якая нацыянальная рэліквія найкаштоўнейшая для беларусаў?
150. Якія гістарычныя даты павінны памятаць і шанаваць беларусы?


Все учебники по Истории Беларуси Другие учебные материалы по Истории Беларуси:
© 2022 ќксперты сайта vsesdali.com проводЯт работы по составлению материала по предложенной заказчиком теме. ђезультат проделанной работы служит источником для написания ваших итоговых работ.